In het voorjaar wordt jaarlijks de tevredenheidsmeting gedaan door middel van een enquête. Dit gebeurt op alle VO-scholen in Nederland en alle scholen gebruiken daarbij dezelfde enquête. Dat is mooi, want dat kunnen we een mooie vergelijking maken tussen scholen. In september zijn de resultaten van vorig schooljaar gepubliceerd. U kunt de resultaten bekijken op de website: www.scholenopdekaart.nl.

We zijn blij met de resultaten van vorig jaar. De tevredenheid onder leerlingen laat een flinke stijging zien. (van een 6,2 naar een 6,8) Dat is te vergelijken met het gemiddelde van alle scholen in Nederland en hoger dan het gemiddelde van havo-vwo scholen. Opvallend is het hoge cijfer voor de tevredenheid over de mentoren (8,8) . En het zeer hoge cijfer voor het gevoel van veiligheid (9,8). Leerlingen zijn het meest kritisch over de mate waarin de lesstof aansluit bij de actualiteit (5,4).

Ook ouders scoren hoger dan de voorgaande jaren. (van 7,7 naar 7,8). Ouders zijn zeer tevreden over de mentoren (8,1), maar ook over de communicatie vanuit de school (8,6).

De volledige rapportage van het onderzoek wordt jaarlijks besproken met de deelraad en met de ouderklankbordgroep.