Op dinsdagavond en woensdagavond vonden de diplomeringen plaats. Na twee coronajaren, was het dit jaar weer mogelijk om met het hele leerjaar tegelijk dit feestelijke moment mee te maken. En niet zoals in de afgelopen twee jaar in elf of twaalf separate sessies. Het waren mooie avonden waarop we in aanwezigheid van ouders en verdere familie de prestaties van de leerlingen vierden.

Bij de diplomering heb ik in mijn toespraak verteld over Dorothy Day, een Amerikaanse journalist en activiste die in 1897 in Brooklyn New York werd geboren. Day is de grondlegger van een beweging, die we de Catholic Worker Movement zijn gaan noemen. Een vredelievende organisatie, die als doel heeft om hulp te bieden aan dak- en thuislozen.

In 2013 werd Day genoemd in het rijtje vier grootste Amerikanen. Naast namen als Abraham Lincoln en Martin Luther King.

Wat maakte Day een bijzonder persoon? Ik denk omdat ze een radicale wereldverbeteraar was. Bij wie woorden en daden met elkaar in overeenstemming waren.

Radicaal. Tegenwoordig heeft het woord radicaal een negatieve betekenis. Maar eigenlijk is radicaliteit een heel mooi woord: het betekent letterlijk tot in je wortels. Het hebben van een diepe overtuiging. Overtuigingen die vertakt zijn in daden, houdingen en woorden. Radicaal betekent niet per se schreeuwerig of fanatiek. Je kunt ook radicaal in de liefde geloven of in geweldloosheid. Radicaal leven is ook niet per se demonstratief of opzichtig. Het kan op een hele stille of verborgen wijze. In je hart heb je een keus gemaakt en je zoekt in je leven naar een uitwerking van die keuze ten opzichte van de dingen die om je heen gebeuren. Je zou radicaal dus ook kunnen vertalen met integer of echt: woorden en daden die met elkaar kloppen.

In de Bijbel zegt Jezus in Mattheus 5, dat onze opdracht in de wereld is: Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en Uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken.

Het voorbeeld van Dorothy Day is bedoeld om te inspireren en om op onze beurt ook weer voorbeelden te zijn voor anderen. Om de Bijbelse opdracht van naastenliefde in de praktijk te brengen.

Dat zijn waarden die wij graag aan de leerlingen doorgeven. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Zoals door middel van de actie voor Shoulder to Shoulder. Hierover leest u verderop meer in deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Spek
Rector Lyceum Oudehoven