Nieuwe leden gezocht voor de oudergeleding van de deelraad

Ben je een betrokken, positief kritische ouder/verzorger én ben je 2 uur per maand beschikbaar?
Wil je, dat jouw invloed ook werkelijk effect heeft? Kom dan de Deelraad (DR) van het Lyceum versterken!

Wie zijn wij?
Wij zijn Elseleen en Alja en vertegenwoordigen in de DR de ouders/verzorgers van de leerlingen. Samen met docenten en leerlingen denken wij op een actieve manier na over ontwikkelingen binnen het onderwijs en denken we mee over de ontwikkelingen op het Lyceum. Jouw input is daarbij waardevol!

Wat is de Deelraad (DR)?
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Die gaan bijvoorbeeld over het onderwijs, de jaarplanning of het formatieplan. Elke verandering in beleid – die de directie of het schoolbestuur wil nemen – wordt voorgelegd aan de DR. Ook geeft de DR proactief advies. In de DR zijn de directie, docenten, ouders/verzorgers en leerlingen vertegenwoordigd.

Meedenken in de Deelraad?
Wij zijn voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een enthousiaste ouder/verzorger, die met ons wil meedenken en -stemmen in de Deelraad. Het kost je 2 uur per maand en we vergaderen zo’n 5x per schooljaar. Indien meerdere ouders zich beschikbaar stellen, wordt er een verkiezing gehouden.

Aanmelden via mail!
Dus wil jij je ook inzetten voor leerlingen in de jaren dat ze op het voortgezet onderwijs zitten?
✔ Je uit je betrokkenheid bij de school van je kind(eren) op een hele concrete manier.
✔ Je weet wat er leeft op school én bij de ouders.
✔ Je vindt het belangrijk om ook de mening van de ouders te laten horen.
Wees welkom in de DR in het nieuwe schooljaar en meld je aan via: ouderraad.lyceum@cvo-av.nl.

Namens de DR

Elseleen
Alja