Ideologie

Het goede doen

Om jezelf te ontwikkelen is het belangrijk in contact te komen met mensen die anders zijn, anders denken en andere dingen hebben meegemaakt. Om wijzer te worden van anderen ga je met hen de dialoog aan. Stel elkaar vragen en ga zonder vooroordelen en met oprechte interesse op zoek naar wat de ander drijft. Wijs handelen betekent voor ons dat we de goede dingen doen, om de goede redenen en met goede gevolgen voor onszelf en voor onze naasten. Wij geloven dat hierbij een vanzelfsprekende rol voor christenen is weggelegd met Jezus als aansprekend voorbeeld. Als iemand oog heeft voor de verschillen tussen mensen, als iemand mensen met open armen en onbevooroordeeld tegemoet treedt, en als iemand in staat is om een dialoog op gang te brengen door vragen te stellen, dan is Hij het.

Visie

De wereld snakt naar wijze mensen

Wat wij willen zien, is mensen die elkaar opzoeken omdat ze elkaar echt willen kennen. Mensen die elkaar vanuit vertrouwen elkaar het beste gunnen. Mensen die zaken zorgvuldig afwegen voordat ze iets roepen of doen. Dit zijn de mensen die we meer dan ooit nodig hebben. Klinkt dit idealistisch? Mooi! Vanuit onze christelijke identiteit kunnen we niet anders dan ons hier druk over maken en ons hiervoor inzetten.

Kijk verder. Vraag verder. Doe goed.

Missie

Kijk verder. Vraag verder. Doe goed.

Het is heel simpel. Wij willen goed doen. Dat betekent uiteraard dat we een goede school zijn die ervoor zorgt dat zoveel mogelijk leerlingen onvertraagd het bij hen passende diploma behalen. Goed doen betekent voor ons echter in de eerste plaats het goede doen en het goede voorbeeld geven. Wij willen elkaar continu uitdagen om te zoeken naar wijze antwoorden op de vragen van onze tijd. In gesprek met elkaar ontwikkelen we het vermogen om oplossingen te bedenken die rechtdoen aan alle belangen.
Onze mensen ontwikkelen zich tot sociale, mondige, onafhankelijke en ondernemende denkers die zich verdiepen in de wereld om hen heen, die steeds gericht zijn op positieve verandering en die op durven staan wanneer de situatie daarom vraagt.

Wij willen elkaar continu uitdagen

Unieke kracht

Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de ander

In onze school hebben we alles in huis om het vermogen te ontwikkelen om vanuit verschillende perspectieven de juiste keuze te maken. Wij gaan ervan uit dat iedereen bij ons wil leren en groeien. Wij nodigen leerlingen uit om dat te doen en streven ernaar zelf daarin een voorbeeld te zijn.

Hoe ziet dat er in de dagelijkse praktijk uit?
Leerlingen krijgen relatief weinig toetsen ‘voor een cijfer’; we geven vaker feedback op het leerproces en op de behaalde doelen. Wanneer een leerling gedrag vertoont dat niet bijdraagt aan het leerproces, dan gaan we in gesprek over dat gedrag. Ouders worden daar ook bij betrokken. We vinden het belangrijk dat leerlingen een brede vorming krijgen, zowel in onderbouw als bovenbouw. Alle leerlingen krijgen in alle klassen het vak godsdienst/levensbeschouwing. We dagen daarin onze leerlingen uit om in elkaars levensbeschouwelijk perspectief te stappen.

Tot slot moedigen wij onze leerlingen aan om zich actief in te zetten voor mensen die het minder hebben dan zij.

Kernwaarden

Ons moreel kompas

Geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus willen we iedereen die met ons te maken krijgt uitdagen om te handelen vanuit de vier polen van ons moreel kompas en daarin een voorbeeld voor anderen te zijn.

 • Wees open van geest
  Je herkent ons aan onze neiging om vragen te stellen.. Onze open geest zorgt er ook voor dat we niet bang zijn om onze eigen mening te herzien.
 • Wees hartelijk
  We treden iedereen met ons hart open tegemoet, ongeacht positie of afkomst. We willen weten wie je bent en wat je bezighoudt. Oprechte aandacht zorgt ervoor dat jij voelt dat je er mag zijn en dat je ertoe doet voor ons.
 • Wees rechtvaardig
  We roepen elkaar op om rechtvaardig te zijn. Niet vanuit dogma’s en wetten, maar vanuit het Bijbels uitgangspunt dat we anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. We denken na over wat ons handelen voor anderen betekent.
 • Wees moedig
  Moedig zijn betekent voor ons dat we het voortouw nemen om iets voor elkaar te krijgen dat we belangrijk vinden. Dat we op durven staan als de rest blijft zitten, durven spreken als de rest zwijgt en bereid zijn om ons in te zetten voor anderen ongeacht de mogelijke negatieve gevolgen voor onszelf.

Kijk verder. Vraag verder. Doe goed.