Het VWO duurt zes jaar en bereidt je voor op de universiteit. Binnen ons VWO kun je kiezen voor atheneum of gymnasium. Deze beide opleidingen kun je volgen in de reguliere variant of in de tweetalige variant.

De vakken Latijn en Grieks zijn het belangrijkste verschil tussen het atheneum en het gymnasium. Bij deze vakken leer je de klassieke talen en verdiep je je ook in de Romeinse en Griekse cultuur en filosofie. Het eerste jaar volg je alleen Latijn, het tweede jaar komt daar ook Grieks bij.

Als je vwo-advies krijgt van de basisschool, kun je je dus inschrijven voor:

  • atheneum
  • gymnasium
  • tweetalig atheneum
  • tweetalig gymnasium

Voor het tweetalig onderwijs (TTO) geldt nog wel een aparte aanmeldingsprocedure. Kijk hiervoor op onze TTO-pagina.

Als je nog twijfelt tussen HAVO en VWO, kun je er ook voor kiezen te starten in de HAVO/VWO-brugklas. De brugklasperiode van HAVO/VWO duurt één jaar. Aan het einde van die periode krijg je advies over het onderwijs dat het beste past bij je mogelijkheden en ambities. Dat advies is gebaseerd op resultaten, leergedrag en een vervolgtoets.

Klassensamenstelling

Als het aantal leerlingen per stroom daar aanleiding toe geeft, kunnen klassen gecombineerd worden. Atheneum- en gymnasiumleerlingen zitten dan bijvoorbeeld in één klas, waarbij Latijn alleen aan de gymnasiumleerlingen wordt aangeboden.

Uitdagend
Lyceum Oudehoven is een school die betrokken en uitdagend wil zijn. Waaruit blijkt dat? Op Lyceum Oudehoven valt veel te doen en veel te kiezen: Nederlandstalig of tweetalig? Welke sportactiviteiten ga je doen? Ga je acteren, debatteren, musiceren, dansen? Deze keuzes maken onze school heel interessant en aantrekkelijk.

Betrokken
Je staat er niet alleen voor. Op school krijg je hulp van allerlei kanten. Belangrijk is hierbij de mentor. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt als je hulp of steun nodig hebt. Verder zijn er nog vele andere personen bij wie je terecht kunt, ook als het om persoonlijke zaken gaat. Niet alleen docenten begeleiden je. Leerlingen uit de hoogste leerjaren worden opgeleid om leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar te begeleiden. Zij ondersteunen de leerlingen en de mentor bij begeleidende taken.