Een spannend TTO-jaar

De TTO-afdeling van Lyceum Oudehoven was in schooljaar 2010-2011 voor het eerst helemaal compleet. De leerlingen uit V6t deden in mei 2011 voor de eerste keer in de geschiedenis van Lyceum Oudehoven examen, niet alleen hun vwo-examen, maar daar bovenop een examen dat slechts aan internationale georiënteerde scholen en door het Europees Platform erkende TTO-school kan worden afgenomen: het International Baccalaureaat English A2. Alle leerlingen zijn voor dit examen geslaagd.

In de TTO-brugklas is het nog een beetje onwennig met al die lessen in het Engels, maar ook heel spannend hoe het allemaal zal gaan. De leerlingen van V6t weten niet beter, zij zijn helemaal gewend aan de lessen in het Engels, studeren, schrijven en presenteren. Bij het volgen van TTO-lessen hoort ook een TTO-programma dat zo veel mogelijk met de lessen is geïntegreerd.

Zo wordt bijvoorbeeld de High Tea in klas 1 voorbereid tijdens de lessen drama en Engels, in klas twee zijn de leerlingen enthousiast bezig met het voorbereiden van een Engelse les voor de Dag van de Talen. Die les gaan ze op hun oude basisschool geven. Bovendien gaan de leerlingen op internationale studiereis.

In klas drie zijn ze dit jaar al toe aan een Cambridge Checkpoints examen in de vakken Engels, wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde en zijn de leerlingen hard aan het werk hun TTO-junior programma af te ronden om in aanmerking te komen voor het TTO-junior certificaat. In klas vier bezoeken de leerlingen diverse Engelse universiteiten in Nederland.

In klas vijf gaan de leerlingen naar Ieper om ter plekke een kijkje nemen hoe het er tijdens de eerste Wereld Oorlog aan toe moet zijn gegaan. Bovendien brengen de leerlingen een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel en gaan de leerlingen op internationale stage. Deze stage kan door de leerling zelf geregeld zijn of een stage naar India of naar Zuid-Afrika met een groep van school

Leerjaar 1:
Engels toneel, High Tea, cricket clinic,project Background to the United Kingdom, workshop Scotland, excursie Dover (dag excursie), Europa-project (EIO)

Leerjaar 2:
Dag van de Talen,Junior Speaking Contest,Engels toneel ”Little Victorians”,Meerdaagse studiereis Verenigd Koningrijk.

Leerjaar 3:
ICT-project “Going Green”, Junior Speaking Contest, Engels toneel “Big Wheel: An introduction to Shakespeare”, Cambridge Checkpoint examen, eendaagse buitenlandse studiereis (24-uur).

Leerjaar 4:
ICT-project “Poetry”,Gastcollege’s,1 lesblok EIO-colleges “Global Studies”, excursie Global Studies Den Haag, Gastcollege “EIO”, debating contest, workshop Phileas Fogg, eendaagse excursie.

Leerjaar 5:
Master class WW1, eén daagse excursie Ieper, workshop World War 1 poets,gastcollege Brad Philpot,eendaagse excursie Brussel: Europees Parlement,workshop “Macbeth”,IB-examengelden, debating contest, LOB bezoek Utrecht University College.

De kosten bij een internationale stage in leerjaar 5 komen voor rekening van de ouders.

Leerjaar 6:
Gastcollege Brad Philpot,workshop “Macbeth”,IB-examengeld, feestelijke IB-diploma uitreiking.

Voor de extra kosten van het TTO-onderwijs betalen ouders jaarlijks een bijdrage.