Scholen die tweetalig onderwijs Nederlands-Engels in het voortgezet onderwijs aanbieden, moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria, vastgesteld door het Nuffic en onder verantwoordelijkheid van het ministerie van onderwijs. Als scholen in het vierde jaar zijn, worden zij geïnspecteerd door Nuffic. Indien zij voldoen aan de gestelde eisen, mag een school zich daarna TTO junior school noemen. Lyceum Oudehoven is in april 2009 TTO junior school geworden.

In het zevende TTO jaar wordt een TTO school wederom geïnspecteerd, maar dan ook voor de TTO bovenbouw. Indien die inspectie een positief resultaat heeft, mag de school zich daarna TTO senior school noemen. De TTO-afdeling van Lyceum Oudehoven was in het schooljaar 2010-2011 volgroeid en bereikte in december 2011 na een succesvolle visitatie de TTO senior status.

In november 2018 vond de hervisitatie plaats. Opnieuw kwam Lyceum Oudehoven daar glansrijk door. In het verslag merkte de commissie op:  “De visitatiecommissie is onder de indruk van de eindexamencijfers van de leerlingen. De resultaten zijn heel goed”