Het ontstaan van Tweetalig onderwijs in Nederland

De ontwikkeling van tweetalig onderwijs (TTO) is in Nederland mogelijk geworden sinds de nota ‘Grenzen verleggen’ (1991) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, waarbij het mogelijk werd een deel van het reguliere onderwijs aan te bieden in een andere EU-taal. In opdracht van het ministerie van OC&W begeleidt en ondersteunt het Europees Platform de inmiddels meer dan 130 TTO-scholen in Nederland.

 

Het landelijk TTO-netwerk

De TTO-scholen zijn verenigd in het landelijk TTO-netwerk (Nuffic), dat wordt aangestuurd door het Europees Platform. Lyceum Oudehoven is lid van het landelijk TTO-netwerk en streeft ernaar het tweetalig onderwijs in te richten volgens de standaard-TTO van het Europees Platform. Het Europees Platform ziet middels voortgangsbezoeken en visitaties toe op de kwaliteit van het TTO-onderwijs. Op de website van het Europees Platform vindt u meer informatie over het TTO-onderwijs in Nederland.

 

De TTO-afdeling van Lyceum Oudehoven was in schooljaar 2010-2011 voor het eerst helemaal compleet. Het Lyceum is trots op het feit dat we gecertificeerd zijn als TTO junior (voor de onderbouw) en TTO senior (voor de bovenbouw) om het gehele TTO programma in de VWO leerlaag aan te bieden. De leerlingen uit V6t deden in mei 2011 voor de eerste keer in de geschiedenis van Lyceum Oudehoven examen, niet alleen voor hun vwo-diploma, maar daar bovenop een examen dat slechts aan internationaal georiënteerde scholen en door het Europees Platform erkende TTO-school kan worden afgenomen: het International Baccalaureaat English A2.

Onze certificering is in schooljaar 2018-2019 verlengd na een positieve beoordeling na visitatie van Nuffic.