Het ontstaan van Tweetalig onderwijs in Nederland De ontwikkeling van tweetalig onderwijs is in Nederland mogelijk geworden sinds de nota ‘Grenzen verleggen’ (1991) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, waarbij het mogelijk werd een deel van het reguliere onderwijs aan te bieden in een andere EU-taal. In opdracht van het ministerie van OC&W begeleidt en ondersteunt het Europees Platform de inmiddels meer dan 130 TTO-scholen in Nederland.

Het landelijk TTO-netwerk De TTO-scholen zijn verenigd in het landelijk TTO-netwerk, dat wordt aangestuurd door het Europees Platform. Lyceum Oudehoven is lid van het landelijk TTO-netwerk en streeft er naar het tweetalig onderwijs in te richten volgens de standaard-tto van het Europees Platform. Het Europees Platform ziet middels voortgangsbezoeken en visitaties toe op de kwaliteit van het TTO-onderwijs. Op de website van het Europees Platform vindt u meer informatie over het TTO-onderwijs in Nederland.