Toelating tot TTO
Tweetalig Onderwijs (tto) heeft aanvullende toelatingseisen. Om toegelaten te worden tot het eerste leerjaar van het tto-onderwijs is er een eenduidig vwo-advies van de basisschool nodig dat door het LVS wordt onderbouwd. Tevens is een goede motivatie van belang, doorzettingsvermogen en de bereidheid tijdens de tto-lessen altijd Engels te spreken. Natuurlijk mag je nog best fouten maken, want daar leer je immers van. Wil je weten of de tweetalige vwo-opleiding echt iets voor jou is, leerling uit groep 8, meld je dan aan voor de proeflessen zodat je al een beetje weet waar je aan begint. Daarna besluit je pas tot aanmelding voor het eerste leerjaar van de tto- opleiding schooljaar 2020-2021. Als je minimaal 1 proeflesmiddag hebt gevolgd en je voldoet aan de toelatingseisen dan ben je in principe toegelaten.

Proeflessen
De data van de proeflessen zijn: woensdag 5 februari en 19 februari van 13.30 tot 15.30 uur. De leerlingen uit groep 8 volgen een aantal proeflessen in diverse tto-vakken, zodat zij een goede indruk krijgen van wat zij kunnen verwachten. Klik hier om je aan te melden voor de proeflessen.

Belangrijke Data
Op de open dag van 22 januari kun je vragen stellen aan de leerlingen van onze tto-afdeling en de tto-docenten. Daarnaast is er een speciale tto-informatieavond op woensdag 11 december vanaf 19.30 uur. Deze avond is bedoeld voor ouders, leerlingen en leraren uit het basisonderwijs. Iedereen die belangstelling voor tto heeft, is van harte welkom.

Intakegesprekken
De intakegesprekken vinden plaats op de middag en avond van woensdag 4 en donderdag 5 maart. U en uw kind worden beiden op dit gesprek verwacht.

Toelating geschiedt op basis van resultaten basisschool, advies basisschool en de mondelinge intake. 

Nog vragen?
Als er na de informatie-avond en de proeflessen nog vragen over zijn gebleven – of je bent onzeker of je het aan zult kunnen, kan er een gesprek plaats vinden. We organiseren dat het liefst op 4 of 5 maart (de aanmeldingsdagen). Stuur in dat geval bijtijds een mail naar TTO.lyceum@cvo-av.nl. Er komt dan een uitnodiging voor een gesprek.