Na de HAVO-opleiding die vijf jaar duurt, ben je voorbereid op een hogere beroeps-opleiding (HBO). Met een HAVO-diploma kun je ook naar 5 VWO of een versneld MBO-traject volgen. Op Lyceum Oudehoven is het, naast de verplichte examenvakken, ook mogelijk examen te doen in o.a. muziek en BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij). In de eerste klas heb je de mogelijkheid om je te oriënteren op het gymnasium door Latijn te volgen.

Toelating
De leerling wordt tot het eerste leerjaar toegelaten op basis van:
• het advies van de basisschool;
• de onderbouwing van het advies van de basisschool op basis van het leerlingvolgsysteem;

Leerlingen met een HAVO-advies, starten bij ons in een brugklas. De brugklasperiode van HAVO/VWO duurt één jaar. Aan het eind van die periode krijgt de leerling een advies over het onderwijs dat het best past bij de mogelijkheden. Het advies is gebaseerd op resultaten, leergedrag en een vervolgtoets.

Techniekhavo
Met ingang van schooljaar 2021-2022 is het ook mogelijk om met een havo-advies bij ons in te stromen op de techniekhavo. Een volwaardige havo-opleiding met veel ruimte en aandacht voor techniek. Elders op onze website is meer informatie te vinden over deze optie.

Uitdagend
Lyceum Oudehoven is een school die betrokken en uitdagend wil zijn. Waaruit blijkt dat? Op Lyceum Oudehoven valt veel te doen en veel te kiezen: Nederlandstalig of tweetalig? Welke sportactiviteiten ga je doen? Ga je acteren, debatteren, musiceren, dansen? Deze keuzes maken onze school heel interessant en aantrekkelijk.

Betrokken
Je staat er niet alleen voor. Op school krijg je hulp van allerlei kanten. Belangrijk is hierbij de mentor. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt als je hulp of steun nodig hebt. Verder zijn er nog vele andere personen bij wie je terecht kunt, ook als het om persoonlijke zaken gaat. Niet alleen docenten begeleiden je. Leerlingen uit de hoogste leerjaren worden opgeleid om leerlingen uit het eerste leerjaar te begeleiden. Zij helpen de leerlingen en ondersteunen de mentor bij begeleidende taken.