Na de havo-opleiding die vijf jaar duurt, ben je voorbereid op een hogere beroeps-opleiding (HBO). Met een havo-diploma kun je ook naar 5vwo of een versneld MBO-traject volgen. Op Lyceum Oudehoven is het naast de verplichte examenvakken ook mogelijk examen te doen in o.a. muziek en gymnastiek. In de eerste klas heb je de mogelijkheid om je te oriënteren op het gymnasium door Latijn te volgen.

Toelating
De leerling wordt tot het eerste leerjaar toegelaten op basis van:
• het advies van de basisschool;
• de onderbouwing van het advies van de basisschool op basis van het leerlingvolgsysteem;

De brugklasperiode van HAVO/VWO duurt één jaar. Aan het eind van die periode krijgt de leerling een advies over het onderwijs dat het best past bij de mogelijkheden van de leerling. Het advies is gebaseerd op resultaten, leergedrag en een vervolgtoets van het Cito.

Uitdagend
Lyceum Oudehoven, een school die betrokken en uitdagend wil zijn. Waaruit blijkt dat? Op Lyceum Oudehoven valt veel te doen en veel te kiezen: Nederlandstalig of tweetalig? Welke sportactiviteiten ga je doen? Ga je acteren, debatteren, musiceren, dansen? Deze keuzes maken onze school heel interessant en aantrekkelijk.

Betrokken
Je staat er niet alleen voor. Op school krijg je hulp van allerlei kanten. Belangrijk is hierbij de mentor. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt als je hulp of steun nodig hebt. Verder zijn er nog vele andere personen bij wie je terecht kunt, ook als het om persoonlijke zaken gaat. Niet alleen docenten begeleiden je. Leerlingen uit de hoogste leerjaren worden opgeleid om leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar te begeleiden. Zij ondersteunen de mentor bij begeleidende taken.