Meld je aan voor de diverse kennismakingsactiviteiten
Op 3 en 4 maart kun je je inschrijven voor volgend schooljaar

Aanmelden voor het huidige schooljaar kan door contact op te nemen met onze school: 0183-646620 of info@lyceum.cvo-av.nl

Voor informatie betreft het aanmelden kunt u contact opnemen met Mw. H.M. Aaftink (Teamleider leerjaar 1 & 2) of Mw. M. Hendel (Leerlingenadministratie).

Bij inschrijving voor volgend schooljaar bent u van harte welkom op de inschrijfdagen op 3 en 4 maart. Dan graag het volgende meenemen:

• Aanmeldingsformulier – ingevuld en ondertekend
• Adviesverklaring van de basisschool
• Twee (recente) pasfoto’s
• ID kaart of paspoort (deze controleren wij tijdens de inschrijving)
• Indien van toepassing uitslagen van onderzoeken (bijv. dyslexieverklaring, ADHD of drempelonderzoeken)

Wanneer uw kind niet in Nederland geboren is, heeft het Ministerie van Onderwijs (DUO) de scholen verplicht extra informatie te vragen.

• Datumstempel in het paspoort aankomst in Nederland of vermelding van datum op ID bewijs /uittreksel gemeenteregister.
• Kopie van een geldig paspoort /ID bewijs van beide ouders.
• Indien van toepassing: kopie beschikking minister van Justitie o.g.v. artikel 9 Vreemdelingenwet (van kind en beide ouders)
• Indien van toepassing: verblijfsvergunning /rapportage IND /registratieformulier COA

Klik op onderstaande link om het Inschrijfformulier 2020-2021 te downloaden.