Op Lyceum Oudehoven gaat je lampje branden!

Op 4 & 5 maart 2020 zijn weer onze inschrijfdagen voor het schooljaar 2020-2021.

Klik hier om je aan te melden voor de inschrijfdagen.

Wij vragen je het volgende mee te nemen:

• Aanmeldingsformulier – ingevuld en ondertekend
• Adviesverklaring van de basisschool
• Twee (recente) pasfoto’s
• ID kaart of paspoort (deze controleren wij tijdens de inschrijving)
• Indien van toepassing uitslagen van onderzoeken (bijv. dyslexieverklaring, ADHD of drempelonderzoeken)

Wanneer uw kind niet in Nederland geboren is, heeft het Ministerie van Onderwijs (DUO) de scholen verplicht extra informatie te vragen.

• Datumstempel in het paspoort aankomst in Nederland of vermelding van datum op ID bewijs /uittreksel gemeenteregister.
• Kopie van een geldig paspoort /ID bewijs van beide ouders.
• Indien van toepassing: kopie beschikking minister van Justitie o.g.v. artikel 9 Vreemdelingenwet (van kind en beide ouders)
• Indien van toepassing: verblijfsvergunning /rapportage IND /registratieformulier COA

Klik op onderstaande link om het Inschrijfformulier 2020-2021 te downloaden.