Wat leuk dat je je wilt inschrijven op Lyceum Oudehoven! Je bent van harte welkom!

Voor informatie over inschrijven /aanmelden kunt u contact opnemen met Mw. H.M. Aaftink (Teamleider leerjaar 1 & 2) h.m.aaftink@cvo-av.nl of Mw. M. Hendel (Leerlingenadministratie) m.hendel@cvo-av.nl.

Bij inschrijving voor volgend schooljaar ontvangen wij graag de volgende documenten van ouder(s) /verzorger(s) of de leerkracht groep 8:

• Aanmeldingsformulier – ingevuld en ondertekend
• Adviesverklaring van de basisschool
• Twee (recente) pasfoto’s per post of 1 digitaal (JPEG bestand)
• Kopie ID kaart of paspoort (deze zullen wij vernietigen na inschrijving)
• Indien van toepassing uitslagen van onderzoeken (bijv. dyslexieverklaring, ADHD of drempelonderzoeken)

Wanneer uw kind niet in Nederland geboren is, heeft het Ministerie van Onderwijs (DUO) de scholen verplicht extra informatie te vragen.

• Datumstempel in het paspoort aankomst in Nederland of vermelding van datum op ID bewijs /uittreksel gemeenteregister.
• Kopie van een geldig paspoort /ID bewijs van beide ouders.
• Indien van toepassing: kopie beschikking minister van Justitie o.g.v. artikel 9 Vreemdelingenwet (van kind en beide ouders)
• Indien van toepassing: verblijfsvergunning /rapportage IND /registratieformulier COA

 

Klik op onderstaande link om het Inschrijfformulier 2021-2022 te downloaden.