Voor uw zoon of dochter is de mentor het eerste aanspreekpunt binnen onze school. Bij de mentor kunnen leerlingen terecht met heel diverse vragen. Het ZAT ondersteunt mentoren bij de begeleiding van leerlingen met een specifieke hulpvraag.

Het ZAT gaat bij de zorg die verleend wordt uit van de elementen uit de missie van onze scholengroep zoals deze verwoord is in de “GIEK”. Deze afkorting staat voor Geborgenheid, Identiteit, Eigenheid en Kwaliteit. Elke leerling mag zijn, wie hij is. Respect voor elkaar staat hoog in het vaandel.

Als leerlingen zich inschrijven op Lyceum Oudehoven draagt de school de verantwoordelijkheid om hen zo goed mogelijk te begeleiden, waardoor de prestaties overeenkomen met de aanwezige kwaliteiten. Naast het presteren staat het welbevinden van de leerling centraal bij de begeleiding. De zorg gaat namelijk verder dan het verhelpen van hiaten in kennis en vaardigheden en het ondersteunen van leerlingen met leerproblemen. Ook leerlingen met gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen kunnen rekenen op de aandacht van het ZAT.

Bovendien bereidt Lyceum Oudehoven de leerlingen voor op een bij hen passende vervolgopleiding hetzij beroepskeuze.

Het begeleidingsaanbod van onze locatie is te verdelen in drie hoofdonderdelen te weten:
• studiebegeleiding
• sociaal-emotionele begeleiding
• keuzebegeleiding

Elders op de site kunt u lezen welke zorg wij bieden en wie de personen zijn die de diverse vormen van begeleiding uitvoeren.