Als leerlingen zich inschrijven op Lyceum Oudehoven draagt de school de verantwoordelijkheid hen zo goed mogelijk te begeleiden, waardoor de prestaties overeenkomen met de aanwezige kwaliteiten. Je kunt echter pas tot leren komen, als je lekker in je vel zit. Het welbevinden van de leerling staat daarom centraal bij de begeleiding. De zorg gaat verder dan het verhelpen van hiaten in kennis en vaardigheden en het ondersteunen van leerlingen met leerproblemen. Ook leerlingen met gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen kunnen rekenen op de aandacht van het ZAT. Vanuit de vier polen van ons moreel kompas bieden we hulp en begeleiding: we zijn open van geest, hartelijk, rechtvaardig en moedig. Elke leerling mag zijn wie hij is. Respect voor elkaar staat hoog in het vaandel.

Het begeleidingsaanbod van het Lyceum Oudehoven is te verdelen in drie hoofdonderdelen:

  • studiebegeleiding
  • sociaal-emotionele begeleiding
  • profiel- en studiekeuzebegeleiding

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor uw zoon of dochter en begeleidt de leerling bij deze drie onderdelen. Een leerling kan bijvoorbeeld advies willen over hoe een planning gemaakt kan worden, hoe het samenwerken opgepakt kan worden of welke vakken gekozen kunnen worden in de bovenbouw. Het kan voorkomen dat een leerling (even) niet lekker in zijn/haar vel zit vanwege bijvoorbeeld de thuissituatie of dat er weinig vertrouwen is in zichzelf. Wanneer de mentor niet verder kan helpen, wordt advies en begeleiding van het ZAT aangevraagd.

Het ZAT bestaat uit de orthopedagogen Joyce Ottevanger en Evy Menkveld en de zorgcoördinator Corrine Verschoor.