Protocollen

Lyceum Oudehoven is een veilige school met een prettige leeromgeving. In protocollen is vastgelegd wat de regels en afspraken zijn rondom verzuim, pesten, verdovende middelen, onveilige situaties etc.

Op deze pagina vindt u alle protocollen welke van toepassing zijn op Lyceum Oudehoven