Lyceum Oudehoven heeft één LOB-coördinator, Charlotte van der Baan.

Wat is Loopbaanoriëntatie en Begeleiding(LOB)? [1]

LOB is onderwijs dat verbinding legt tussen:

  • het profiel van de leerling: eigen interesses, eigen ambities, eigen capaciteiten etc.
  • de profielen van de Tweede Fase: Welke vakken heb je in de Tweede Fase en passen deze bij mij? Hoe zie ik mijn loopbaan en welk profiel past daar bij? Wat verandert er nog meer in de Tweede Fase?

LOB is géén apart vak, maar wordt geïntegreerd binnen het huidige onderwijsaanbod. De mentorlessen in periode 2 en 3 zullen voor een groot deel ingezet worden voor LOB.

Op Lyceum Oudehoven begint LOB in leerjaar 2. Naast het organiseren van diverse activiteiten, werken wij met de digitale profiel- en studiekeuzemethode www.yubu.nl. Vanaf leerjaar twee leggen leerlingen een persoonlijk digitaal dossier aan, waarin resultaten komen te staan over gemaakte testen, verslagen van bezochte open dagen etc. Dit digitale dossier vormt een onderdeel van de mentorgesprekken, daarnaast is het een middel dat de LOB-coördinatoren gebruiken bij de individuele profiel- en studiekeuzegesprekken (indien nodig).

 

 

 


[1]http://www.slo.nl/voortgezet/tweedefase/themas/00302/00009/lopende_zaken_in_PPO.ppt