In de derde klas volgen leerlingen, samen met de mentor en de decaan, een traject dat uiteindelijk uitmondt in de keuze voor een profiel. Dit profiel bepaalt voor een groot gedeelte het vakkenpakket van de bovenbouw.

Tijdens de mentorlessen worden leerlingen op dit keuzeproces voorbereid door het LOB-programma YUBU en worden de leerlingen uitgedaagd om met hun ouders over dit proces te praten.

In de 2e week van januari krijgen de leerlingen voorlichtingslessen over nieuw te kiezen vakken in de bovenbouw. Voor de ouders wordt er in januari een ouderavond over de profielkeuze georganiseerd. Leerlingen en ouders die dit wensen, kunnen een afspraak maken voor een gesprek met de decaan mevrouw Van der Baan.