Aan het einde van klas 3 kiezen leerlingen hun profiel voor de bovenbouw.

Tijdens de mentorlessen worden leerlingen op dit keuzeproces voorbereid en worden de leerlingen uitgedaagd om met hun ouders over dit proces te praten.

Voor de ouders wordt in november een ouderavond over de profielkeuze georganiseerd. In de derde week van januari krijgen de leerlingen voorlichtingslessen over nieuw te kiezen vakken in de bovenbouw. Leerlingen en ouders die dit wensen, kunnen een afspraak maken voor een gesprek met één van de decanen, mevrouw Van Kleef of mevrouw Uyttenboogaard.