Wat is het decanaat?

De decanen begeleiden leerlingen bij hun profiel- en studiekeuze. Hierbij kun je denken aan:

  • Profielkeuze in de derde klas. Hierbij kijkt een leerling naar: ‘Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’ Op basis hiervan kiest een leerling een vakkenpakket dat bij hem of haar past.
  • Studie- en beroepskeuze in de bovenbouw. Welke vakken heb ik in de bovenbouw en wat kan ik hiermee? Wat wil ik hier na de middelbare school mee gaan doen?

Decanaat is géén apart vak, maar wordt geïntegreerd binnen het reguliere onderwijsaanbod. De mentorlessen in periode twee en drie van leerjaar drie zullen voor een groot deel ingezet worden voor het maken van een profielkeuze. Vanaf leerjaar vier wordt steeds meer toegewerkt naar het maken van een studiekeuze.

We organiseren diverse activiteiten en werken met de digitale profiel- en studiekeuzemethode www.yubu.nl. Vanaf leerjaar drie leggen leerlingen een persoonlijk digitaal dossier aan, waarin resultaten staan over gemaakte testen, verslagen van bezochte open dagen etc. Dit digitale dossier vormt een onderdeel van de mentorgesprekken, daarnaast is het een middel dat de decanen gebruiken bij de individuele profiel- en studiekeuzegesprekken.

Profielkeuze na klas 3

In dit filmpje kom je alles te weten over de keuzes die we bieden voor de profielen in de bovenbouw.