In de jaargids en de brochures leest u alles over de gang van zaken op Lyceum Oudehoven. Daarnaast vindt u op dit onderdeel van onze site de klachtenregeling.