In het derde leerjaar kunnen leerlingen zich inschrijven voor een internationale klassenuitwisseling.

In de week van oktober ontvangt het Lyceum leerlingen van de Robanus-Maurus Schule van het Domgymnasium uit Fulda (Duitsland). Na de meivakantie brengen onze leerlingen een tegenbezoek aan deze school en verblijven bij een gastgezin. De contacten die daaruit ontstaan, blijven soms heel lang via sociale media voortbestaan en zo kunnen de  leerlingen hun vreemde talen actief blijven oefenen.