Als TTO leerling van Lyceum Oudehoven ga je in het 5e leerjaar op internationale stage of studiebezoek.

De stage of het studiebezoek behelst een periode van 14 dagen waarin je zelfstandig, in een internationale omgeving, je zelfredzaamheid in de Engelse taal in praktijk brengt. Je ontmoet mensen uit een andere cultuur en doet kennis op van zaken die te maken hebben met je mogelijke beroepskeuze, een studie of een maatschappelijk thema dat je erg belangrijk vindt.

De stage/het studiebezoek vindt plaats in het vijfde leerjaar TTO, d.w.z. dat je de gelegenheid krijgt de stage of het studiebezoek te doen vanaf de zomervakantie die volgt na het 4e leerjaar tot uiterlijk het einde van de zomervakantie die volgt na het 5e leerjaar.