Onze samenleving is sterk in beweging. Grenzen binnen Europa vervagen en mensen gaan meer internationaal werken en leven. Het bedrijfsleven is sterk internationaal georiƫnteerd en vraagt om anders opgeleide mensen: mensen die over grenzen heen kunnen kijken, mensen die begrip hebben voor andere culturen, mensen die de eigen normen en waarden niet tot algemeen geldende normen verheffen en mensen die naast hun moedertaal ook andere talen goed beheersen. Globalisering verlegt grenzen en maakt de wereld groter en kleiner tegelijk. Internationale samenwerking, internet en reizen maken persoonlijke en zakelijke contacten over grenzen heen steeds vanzelfsprekender.

Onder het begrip internationalisering verstaan wij alle activiteiten die tot doel hebben het onderwijs en het leren van de leerlingen zodanig te versterken dat de leerlingen een brede en grensoverstijgende kennis en kijk ontwikkelen en meer internationaal georiƫnteerd zijn:

  • Europese bewustwording
  • Bevordering communicatieve vaardigheden
  • Bevordering sociale vaardigheden

Het schoolbrede beleid zal daarbij in belangrijke mate aansluiten op de eerder ingezette ontwikkeling in TTO.

 

Huidige activiteiten:

  • voor alle leerjaren internationaliseringsactiviteiten bijvoorbeeld contacten met buitenlandse scholen.
  • kennis van Europa (EIO-componenten)aanbrengen bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis.
  • taalportfolio (in TTO) en virtuele internationale contacten.
  • ICT projecten in de klassen 1, 2 en 3.
  • internationale uitwisselingen in tto klas2 en schoolbreed in klas 3
  • internationale projectweken m.b.t. Europareizen in het vierde leerjaar voor alle leerlingen.
  • vakgerichte talenreizen en studiebezoeken in het voorlaatste en laatste leerjaar.