Op deze pagina kunt u informatie vinden over de praktische zaken rondom ICT op het lyceum en over de visie waar vanuit wij werken.

We willen er in lijn met ons moreel kompas voor zorgen dat leerlingen op het lyceum als volgt met ICT omgaan:

– Open van geest en kritisch tegenover de bron, om zo tot een gefundeerde mening te komen.
– Hartelijk, wetend dat een digitaal contact wezenlijk anders is dan een fysieke vriendschap.
– Rechtvaardig, omdat leerlingen hun eigen grenzen kennen maar ook die van anderen bewaken.
– Moedig om ook in de digitale wereld het goede te doen en op te komen voor anderen.

Vanuit deze visie bouwen we aan een praktische invulling. Want om je goed te kunnen bewegen in de digitale wereld, zijn kennis en vaardigheden nodig. Ook vervolgopleidingen vragen om specifieke kennis en vaardigheden. In samenwerking met de hogescholen en universiteiten waar we contact mee hebben, proberen we dit programma steeds te verscherpen.

De school investeert in scholing van docenten, leermiddelen voor de vakken en verbetering van de infrastructuur. Leerlingen kunnen inloggen op ons eduroam-netwerk. Dit is een eenmalige handeling. Daarna loggen zij elke keer als ze de school binnenlopen, automatisch in. Ook is in elk lokaal een accespoint opgehangen en is de glasvezelaansluiting uitgebreid, zodat er geen verbindingsproblemen meer zijn, ons netwerk meer capaciteit heeft en sneller is geworden.

Voor de leerling
We zetten op dit moment in op het omgaan met de online omgeving van Office 365. Al in het eerste jaar maken leerlingen kennis met dit pakket. Deze omgeving is persoonlijk en met een wachtwoord afgeschermd en is bedoeld om een schoolloopbaan mee te gaan. Log samen met uw kind eens in om te zien welke programma’s aangeboden worden. De belangrijkste Office-programma’s die op school veel aandacht krijgen zijn Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Teams en OneNote. Daarbij leren leerlingen hun documenten opslaan in de cloud (OneDrive).

Het grote voordeel van een online softwarepakket is dat leerlingen het op elk device met internetverbinding kunnen bereiken. Daarnaast is het mogelijk om de fysieke versie van het Office-pakket te downloaden op een persoonlijke pc of laptop. Dit kan elke leerling en het is mogelijk om deze software op vijf apparaten te installeren. Het hele gezin kan hier dus gebruik van maken.

Vanaf de onderbouw
Binnen de vakken die gegeven worden op school zien we dat steeds meer leermiddelen ook digitale mogelijkheden hebben. Bij veel vakken wordt hier gebruik van gemaakt en werken leerlingen thuis of in een computerlokaal met verschillende programma’s die de kennis en vaardigheden van een vak versterken.

De leerlingen zoeken vaak informatie op op internet. Werkstukken en opdrachten die digitaal worden ingeleverd, worden gecontroleerd door de docent op plagiaat. We stimuleren hiermee het zich eigen maken van de gelezen teksten en minder te knippen en plakken.

Tot slot worden er op het Lyceum mentorlessen gegeven over actuele thema’s rondom bijvoorbeeld mediawijsheid en het gebruik van social media.

Bovenbouw
Vanaf de vierde klas werken de leerlingen op het lyceum met een eigen laptop. We sluiten hierbij aan op de landelijke ontwikkelingen, eisen vanuit het vervolgonderwijs, maar ook bij ontwikkelingen op onze andere locaties.

Er zijn verschillende opties om in het bezit te komen van een laptop. Deze zullen we later op deze pagina doornemen.

We vinden het belangrijk dat leerlingen in de bovenbouw een eigen device leren beheren en gebruiken. In de lessen biedt een laptop meer mogelijkheden als het gaat om differentiatie en informatieverwerking. Ook methodes spelen in op de digitalisering van het onderwijs. Richting examens kan er online veel oefenmateriaal gevonden worden. Docenten hebben de gelegenheid een meer gepersonaliseerde route voor de leerling uit te zetten.

Vanuit het vervolgonderwijs wordt een eigen laptop steeds meer als verplicht leermiddel beschouwd. Ook bij ons is ons leerlingvolgsysteem SOM grotendeels digitaal. Via SOM zijn ook de digitale delen van lesmethoden toegankelijk. Om aan de juiste informatie te komen is het dus essentieel je eigen device goed te kunnen gebruiken. Al doende kom je in aanraking met dingen die je wellicht nog niet kon. Zelf programma’s installeren, gebruiksfuncties instellen etc.

Onderwijs met laptops geeft ook de nodige uitdagingen. We zien dat leerlingen moeten leren zich te focussen op de les en niet afdwalen op het internet. We zetten scholing in om samen te werken aan een nog zinvollere inzet van laptops in de les. U zult thuis ook verhalen te horen krijgen van uw zoon/dochter, we horen ze graag om samen ons digitaal onderwijs te kunnen versterken.

Laptops
We werken als school samen met The Rent Company. Dit bedrijf biedt de leerling een vast device met daarbij een servicepakket. De leerling kan deze laptop huren/kopen gedurende 2 of 3 jaar. U sluit hiervoor een contract af bij The Rent Company de kosten van dit contract liggen rond de 550,-. Het grote voordeel van deze constructie is dat u volledig verzekerd bent en softwareondersteuning krijgt.

U kunt er ook voor kiezen om zelf een laptop aan te schaffen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en eventuele verzekering. Vanzelfsprekend krijgt u via school (Office 365) toegang tot software die nodig is. U bepaalt hiermee zelf welke aanvullende eisen u aan het device stelt en hoeveel kosten u maakt.

De laatste oplossing is kosteloos, uw kind leent dan een laptop van de school en levert deze dagelijks in.

Systeemeisen
– Geen tablet
– Sterke voorkeur voor een Windows-machine
– WiFi met ondersteuning van 5Ghz
– Systeemeisen moeten minimaal geschikt zijn om tekstverwerking en internetten te ondersteunen en korte filmpjes te bewerken.

Informatie over huur/koop via The Rent Company
http://www.rentcompany.nl/ 

Tot slot
Het onderwijs en vooral het digitaal onderwijs is volop in beweging. Als stichting en als locatie maken we keuzes om ons onderwijs voor de leerling te verbeteren. Er zijn nog veel gebieden aan te wijzen binnen ICT waar we ons nog verder willen verbeteren. Heel veel dingen doen we met elkaar voor het eerst. Als ouder krijgt u zo vaak mogelijk de gelegenheid uw mening te geven en informeren wij u over de ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben over ons onderwijs, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.