Alle activiteiten en de daarbij behorende kosten per leerjaar en onderwijssoort vindt u in de “jaargids” elders op de website.