Op deze pagina kunt u onder andere informatie vinden omtrent alle activiteiten die gedurende het schooljaar op het Lyceum georganiseerd worden en waarvoor een financiële bijdrage gevraagd wordt, maar ook over de reductie- en kwijtscheldingsregeling en de gemeentelijke voorzieningen.