2020-2021

4 havo
28.10.2020 t/m 04.11.2020 toetsweek met schoolexamentoetsen
11.01.2021 t/m 15.01.2021 toetsweek met schoolexamentoetsen
22.03.2021 t/m 26.03.2021 toetsweek met schoolexamentoetsen
31.05.2021 vóór 12.00 uur inleveren formulieren herkansing schoolexamens oktober,januari, maart
30.06.2021 herkansing schoolexamens
29.06.2021 t/m 06.07.2021 toetsweek met schoolexamentoetsen

4 vwo
28.10.2020 t/m 04.11.2020 toetsweek met schoolexamentoetsen
11.01.2021 t/m 15.01.2021 toetsweek met schoolexamentoetsen
22.03.2021 t/m 26.03.2021 toetsweek met schoolexamentoetsen
29.06.2021 t/m 06.07.2021 toetsweek met schoolexamentoetsen

5 havo
28.09.2020 vóór 12.00 uur Inleveren formulieren herkansing schoolexamen juni
12.10.2020 t/m 13.10.2020 Herkansing schoolexamens (juni 4 havo)
28.10.2020 t/m 04.11.2020 Schoolexamenweek
16.11.2020 vóór 12.00 uur Inleveren formulieren herkansing schoolexamen oktober
23.11.2020 t/m 24.11.2020 Herkansing schoolexamens oktober
11.01.2021 t/m 15.01.2021 Schoolexamenweek
25.01.2021 t/m 03.02.2021 Luistertoetsen
17.02.2021 vóór 12.00 uur Inleveren formulieren herkansing schoolexamens januari
04.03.2021 t/m 05.03.2021 Herkansing schoolexamens januari
22.03.2021 t/m 26.03.2021 Schoolexamenweek
31.03.2021 Openbaar concert
07.04.2021 vóór 12.00 uur Inleveren formulieren herkansing schoolexamens maart
12.04.2021 t/m 13.04.2021 Herkansing schoolexamens maart
21.04.2021 Controle cijfers schoolexamens
17.05.2021 t/m 01.06.2020 Centraal examen 1e tijdvak
16.06.2021 Uitslag resultaten Centraal examen 1e tijdvak en uitreiking voorlopige cijferlijsten aan de examenkandidaten
18.06.2021 vóór 12.00 uur Inleveren verzoeken herkansing Centraal examen.
21,22 en 23.06.2021 Centraal examen 2e tijdvak, het rooster komt op een later tijdstip uit.
02.07.2021 Uitslag resultaten Centraal examen 2e tijdvak.
07.07.2021 Diploma-uitreiking geslaagden Centraal examen 1e en 2e tijdvak (nadere informatie volgt).

5 vwo
28.10.2020 t/m 04.11.2020 toetsweek met schoolexamentoetsen
11.01.2021 t/m 15.01.2021 toetsweek met schoolexamentoetsen
17.02.2021 voor 12.00 uur inleveren formulieren herkansing (oktober/januari)
04.03.2020 t/m 05.03.2021 herkansing over SE’s van oktober/januari +evt.NLT 4VWO
22.03.2021 t/m 26.03.2021 toetsweek met schoolexamentoetsen
31.03.2021 Openbaar concert
29.06.2021 t/m 06.07.2021 toetsweek met schoolexamentoetsen

6 vwo
28.09.2020 vóór 12.00 uur Inleveren formulieren herkansing schoolexamen juni
12.10.2020 t/m 13.10.2020 Herkansing schoolexamens (juni 5 vwo)
28.10.2020 t/m 04.11.2020 Schoolexamenweek
16.11.2020 vóór 12.00 uur Inleveren formulieren herkansing schoolexamen oktober
23.11.2020 t/m 24.11.2020 Herkansing schoolexamens oktober
11.01.2021 t/m 15.01.2021 Schoolexamenweek
25.01.2021 t/m 03.02.2021 Luistertoetsen
17.02.2021 vóór 12.00 uur Inleveren formulieren herkansing schoolexamens januari
04.03.2021 t/m 05.03.2021 Herkansing schoolexamens januari
22.03.2021 t/m 26.03.2021 Schoolexamenweek
31.03.2021 Openbaar concert
07.04.2021 vóór 12.00 uur Inleveren formulieren herkansing schoolexamens maart
12.04.2021 t/m 13.04.2021 Herkansing schoolexamens maart
21.04.2021 Controle cijfers schoolexamens
17.05.2021 t/m 01.06.2020 Centraal examen 1e tijdvak
16.06.2021 Uitslag resultaten Centraal examen 1e tijdvak en uitreiking voorlopige cijferlijsten aan de examenkandidaten
18.06.2021 vóór 12.00 uur Inleveren verzoeken herkansing Centraal examen.
21,22 en 23.06.2021 Centraal examen 2e tijdvak, het rooster komt op een later tijdstip uit.
02.07.2021 Uitslag resultaten Centraal examen 2e tijdvak.
06.07.2021 Diploma-uitreiking geslaagden Centraal examen 1e en 2e tijdvak (nadere informatie volgt).