De deelraad is een vorm van medezeggenschap. Schoolbreed hebben we een GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad), maar elke locatie heeft ook een deelraad.

 

Deze vergadert op onze locatie gewoonlijk 6-8 maal per jaar om allerlei voorstellen van de schoolleiding te bespreken. Jaarlijks keren verschillende agendapunten terug, waaronder de financiƫn, veranderingen in het onderwijs-leer proces en de jaardoelen. Op sommige punten is instemming vereist door de deelraad, maar soms wordt ons om advies gevraagd en er bestaat ook de mogelijkheid om ongevraagd advies te geven aan de schoolleiding en zaken aan te kaarten. De deelraad vertegenwoordigt het personeel, de leerlingen en de ouders bij de besluitvorming op school en is een controlerend orgaan binnen de school.

 

In de deelraad hebben op dit moment de volgende personen zitting:

Ellen Amperse (onderwijs ondersteunend personeel)

Martine Arents (ouder)

Gideon van Haaften (leerling)

Christine van der Laan (docent Frans en Engels)

Ingeborg Steehouwer (ouder)

Jan-Willem Veenman (docent scheikunde)

Wilma Trapman (docent Duits, voorzitster)

Corrine Verschoor (docent Nederlands, zorgcoƶrdinator en secretaris)

Petra Visser (docent geschiedenis)

 

 

Er zijn vacatures voor twee leerlingen.

 

Aan iedereen (ouders, personeel en leerlingen) is het vrij om contact met de deelraad op te nemen om zaken bespreekbaar te maken waarvan men vindt dat dit nodig is. Met al uw vragen kunt u terecht bij de secretaris (p.c.visser@cvo-av.nl). U mag natuurlijk ook altijd contact op nemen met de voorzitster (w.trapman@cvo-av.nl).