Op basis van de bevindingen in de zogenaamde ‘‘bevorderingsvergadering” wordt aan het einde van elk schooljaar een beoordeling gegeven ten behoeve van het vervolgtraject van de leerling.

In onderstaand document vindt u onze bevorderingsrichtlijnen.