Leerlingen die niet zonder meer voldoen aan de bevorderingsrichtlijnen, worden allemaal besproken tijdens de bevorderingsvergadering. De mentor bespreekt dit voorafgaand aan de vergadering met de leerling en de ouders/verzorgers. Op basis van de informatie uit leerlingbespreking.nl en de bespreking tijdens de vergadering, wordt een afweging gemaakt van de kansen en de risico’s die een leerling heeft in zijn of haar vervolgtraject. Op grond van deze zorgvuldige afweging nemen de aanwezigen een besluit, dat door de mentor wordt doorgegeven aan de leerling en de ouders/verzorgers.

In onderstaand document vindt u onze bevorderingsrichtlijnen.