Inleiding

Deze week is het nieuwe schooljaar begonnen. Een bijzonder moment. Na maanden onderwijs op afstand en een aangepast rooster is de school weer “gewoon” van start gegaan. Alle leerlingen volgen de lessen volgens het reguliere rooster.

Toch is het nog niet helemaal normaal. Nog steeds houden we volop rekening met het coronavirus. Leerlingen hoeven ten opzichte van elkaar geen afstand te houden, maar personeel ten opzichte van elkaar en van leerlingen wel. Door middel van deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de maatregelen die wij hebben genomen om het schooljaar goed te starten.

Ook vindt u in deze nieuwsbrief informatie over ontwikkelingen in het team en in het gebouw. Daarnaast doen we verslag van de startdag voor alle nieuwe brugklasleerlingen.

Start nieuwe schooljaar

Maandagmorgen was het startmoment voor ons als team. We zijn begonnen met een jaaropening naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. In Johannes 6 staat het verhaal van de wonderbare spijziging, het verhaal van de vijf broden en twee vissen. Jezus die voorziet; Hij zorgt voor eten en drinken. Een mooi beeld voor ons als team aan het begin van een bijzonder en onzeker schooljaar. Om met vertrouwen en verwachting te beginnen en je niet te laten leiden door onzekerheid of angst. Zo zijn we als team gestart. Vol optimisme, vol energie en vertrouwend op Zijn zegen.

De leerlingen zijn op dinsdagmorgen gestart met een mentoruur. Tijdens dit mentoruur vond er ook een jaaropening plaats. Mentoren hebben met de leerlingen stil gestaan bij de start van een bijzonder schooljaar. Hoe is het om na maanden weer “gewoon” naar school te gaan? En hoe is het in de afgelopen maanden geweest? Welke verwachting hebben de leerlingen van dit jaar?

Daarnaast was er een werkvorm naar aanleiding van de brief van Jan Hoek. Deze man van 94 uit Rotterdam probeert in zijn brief de verschillen te beschrijven tussen zijn jeugd en die van nu. Hij biedt een ander perspectief, een andere kijk op de wereld om daarmee misschien wel met een andere blik naar je eigen problemen te kijken.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Spek
Rector Lyceum Oudehoven