Vorig jaar zijn we gestart met het gebruik van het online programma Leerlingbespreking.nl om de leerlingen te voorzien van feedback op hun onderwijskundige vorderingen. Daarnaast zijn er ontwikkelgesprekken gevoerd tussen leerling, mentor en ouders. We hebben hierop veel positieve reacties gehad. Dit jaar gaan we verder met deze manier van werken en we lichten hier de achtergronden bij deze keuze toe.

Als school willen we graag dat leerlingen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces en leren reflecteren op hun acties. De ontwikkelgesprekken vormen de kern van de aanpak. Dit zijn gesprekken tussen leerling, ouders en mentor. De leerling is als eerst aan het woord en ‘presenteert’ het eigen verhaal. Vervolgens reageren mentor en ouders. De gemaakte afspraken worden vastgelegd. Alle leerlingen hebben een dergelijk gesprek eind november/begin december. Voor de leerlingen bij wie het wenselijk is, wordt dit later in het jaar herhaald.

De gesprekken draaien om drie vragen:

  • Wie ben ik? (sociaal, in de groep, binnen/buiten school)
  • Wat kan ik? (resultaten en wat die resultaten zeggen)
  • Wat wil ik? (op beide bovenstaande gebieden, dus bijvoorbeeld: meer contacten, ontwikkeling buiten school, hogere cijfers, een bepaalde profielkeuze etc.).

Om leerlingen te helpen bij het reflecteren op hun handelen, geven we aan hen feedback via Leerlingbespreking.nl. Hierin krijgen alle leerlingen van al hun vakdocenten feedback. Bij de ene leerling zal deze uitgebreider zijn dan bij de andere. Soms blijft gegeven feedback voor een leerling toch nog wat onduidelijk. Op advies van de makers van Leerlingbespreking.nl voeren we daarom een ronde met ‘speeddates’ in, waarbij de leerling naar een aantal van zijn docenten kan gaan om nadere toelichting te vragen. Ook hier ligt de verantwoordelijkheid bij de leerling.

Vorig jaar hebben we al veel positieve reacties gehad op het gebruik van Leerlingbespreking.nl en de ontwikkelgesprekken, maar als school zitten we niet stil. Het personeel zal extra scholing krijgen in het geven van feedback en het voeren van de ontwikkelgesprekken om de kwaliteit hiervan te waarborgen. Op deze manier willen we de leerlingen zoveel mogelijk ondersteuning bieden bij hun ontwikkeling als persoon en voorbereiding op het (hoger) beroeps- of wetenschappelijk onderwijs.