Voor de vakantie hebben we al goed nagedacht over hoe we de anderhalve meter school gaan vormgeven. Bij binnenkomst staan er nog steeds desinfectiemiddelen en bordjes met aanwijzingen. In de gangen zijn looproutes gemaakt en om de bureaus van de docenten vakken. Docenten hebben de mogelijkheid om spatschermen in hun lokaal te gebruiken of een kuchmasker te dragen. Dat laatste is met name fijn bij vakken waar de anderhalve meter moeilijk te hanteren is, zoals bij practica of handvaardigheid.

De ventilatie van de school is een belangrijk thema. Van ons installatiebureau hebben we vernomen dat de school over een goed ventilatiesysteem beschikt. Dit voldoet aan het bouwbesluit en er is geen sprake van recirculatie. Er wordt 100% buitenlucht aangezogen. De komende weken worden er nog metingen verricht door een ander bureau terwijl de school vol in bedrijf is. Aan de hand hiervan kunnen er nog aanpassingen worden gedaan indien nodig. Naast de mechanische ventilatie streven we ernaar om maximaal te ventileren door ramen en deuren zoveel mogelijk open te houden. Het kan zijn dat leerlingen hier rekening mee moeten houden qua kleding.

Tot aan de kerstvakantie vinden er geen reizen of activiteiten plaats waarvoor bussen gehuurd moeten worden. Ook voor informatieavonden en dergelijke zijn oplossingen gevonden binnen de kaders van het RIVM. Hierover wordt u per activiteit geïnformeerd.

Ook qua onderwijs houden we er rekening mee dat dit schooljaar anders zal zijn dan een gewoon schooljaar. Natuurlijk hebben we als school geleerd van de periode van onderwijs op afstand. Leerlingen die thuis zitten, bijvoorbeeld vanwege quarantaine, begeleiden we zo goed mogelijk, zodat er geen achterstanden ontstaan. Er is ook een bijspijkerprogramma voor leerlingen die in schooljaar 2019-2020 achterstanden hebben opgelopen.

Tot slot vragen wij u vriendelijk doch dringend om school te informeren, wanneer er sprake is van een coronabesmetting in uw gezin. Voor ons is deze informatie erg belangrijk.