Hierbij ontvangt u een nieuwe Nieuwsbrief. Vanaf dinsdag 2 juni is de school weer open en zijn de leerlingen weer op school. We vertellen u graag hoe dit is verlopen en op welke manier de anderhalve meter school er uit ziet. Daarnaast was het donderdag 4 juni de nationale uitslagdag. Ruim 200 leerlingen zijn gisteren in het zonnetje gezet, omdat ze geslaagd zijn! Kortom, een feestelijke week voor Lyceum Oudehoven.
Inleiding
Vorig weekend vierden we in Nederland het Pinksterfeest. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. In Oase, het boekje dat wij gebruiken voor de dagopening, is dit gekoppeld aan het weekthema, Actie! In actie komen, enthousiast of geïnspireerd zijn. Ik wens ons allen deze inspiratie of enthousiasme toe.

Er ligt een intensieve tijd achter ons. Voor u als ouders, voor de leerlingen en ook voor ons als school. En het blijft onzeker op welke manier de school na de zomervakantie weer zal functioneren. Toch mogen wij hoopvol en vertrouwend op Gods Geest richting de toekomst kijken.

Ik wil het volgende gedicht met u delen, dat past bij het identiteitsbewijs van de stichting CVO-AV (de kracht van voorbeelden) en bij Lyceum Oudehoven:

God, wees de wind in onze rug, het vuur dat ons verwarmt en de motor die ons in beweging zet.
Maak ons tot bewogen mensen, die de mouwen opstropen en een verschil willen maken.
En geeft dat anderen dan ook door ons geïnspireerd worden om in beweging komen.
Zodat wat klein begint, uiteindelijk uitgroeit tot iets groots en we samen toewerken naar een toekomst waar het goed is.
Benoeming Rob van Tol als teamleider leerjaar 3
Door het vertrek van dhr. Wijnveen en dhr. Vlierman zijn er twee vacatures ontstaan in de directie. Het goede nieuws is, dat we inmiddels één daarvan hebben opgelost. De benoemingsadviescommissie heeft onze collega Rob van Tol unaniem voorgedragen om benoemd te worden als teamleider van leerjaar 3. Met dhr. Van Tol krijgen we een teamleider die sterk is in visie en een groot probleem-analytisch vermogen heeft. Daarbij zien we dat hij een enorme drive heeft om de school verder te ontwikkelen. De leden van het LMT zijn blij dat ze Rob mogen verwelkomen binnen de directie.

Met zijn benoeming tot teamleider verliezen we ook een zeer bekwaam voorzitter van de deelraad. Ook zal hij een groot deel van zijn scheikundelessen niet meer kunnen geven. We gaan op zoek naar een goede vervanger voor hem.

Uniek in deze procedure was ook dat er een leerling onderdeel was van de BAC, namelijk Gideon van Haaften. Wij hebben dit ervaren als een meerwaarde en beschouwen dit als geslaagd experiment.

Er is op dit moment nog een vacature voor teamleider havo bovenbouw. We streven ernaar om deze voor 1 juli te vervullen.