Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ouder/verzorger om samen met ons plaats te nemen in de Deelraad van het Lyceum.

 

Aan het einde van dit schooljaar heeft één van onze ouderleden van de Deelraad afscheid genomen. We zijn voor het nieuwe schooljaar dus op zoek naar een enthousiaste ouder/verzorger die met ons wil meedenken in de Deelraad.

 

Wat is de Deelraad (DR)?

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen, zo ook op het Lyceum. Besluiten die te maken hebben met het onderwijs, het jaarplan of de aanstelling van personeel. Maar ook besluiten die betrekking hebben op de school als geheel: het schoolreglement en bijvoorbeeld de vakantieregeling.

De DR denkt over al dit soort besluiten mee. Elke verandering in beleid die de directie of het schoolbestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de DR. Ook geeft de DR proactief advies. Zo oefent de DR invloed uit op de gang van zaken op school. In de DR zijn zowel de leerkrachten als de ouders/verzorgers en leerlingen vertegenwoordigd en we vergaderen zo’n 5 a 6 keer per schooljaar.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn Ingeborg Steehouwer en Martine Arents en vertegenwoordigen nu samen in de DR de ouders/verzorgers van de leerlingen. Samen met leerkrachten en leerlingen staan wij voor een mooie uitdaging om op een actieve manier na te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs. Uw input is daarbij waardevol om mee te nemen, dus naast de oproep tot een nieuwe ouder/verzorger in de deelraad ook zeker de oproep om ons te benaderen wanneer u vragen dan wel zaken heeft om in de DR op de agenda te plaatsen.

Dat alles om de leerlingen in de jaren dat ze op het voortgezet onderwijs zitten te laten uitgroeien tot mooie talenten die klaar zijn om de vervolgstap naar de verdere toekomst te kunnen maken! Op die manier dragen ook wij als ouders ons steentje binnen het onderwijs bij.

 

Interesse?

Denkt u dat dit iets voor u is of wilt u wat meer over deze taak weten, neemt u dan per mail contact op met de voorzitster van de DR (w.trapman@cvo-av.nl). Indien meerdere ouders zich beschikbaar stellen, dan wordt er een verkiezing gehouden.

 

Wellicht tot ziens in het nieuwe schooljaar!

 

Namens de DR

Ingeborg Steehouwer (moeder van Anna Koekkoek V4B)

Martine Arents (moeder van Roelof Arents 3V3)