Start volgend schooljaar

Als de situatie niet verslechtert, mogen we na de zomer weer met elkaar naar school. Geen halve klassen en online lessen meer! Toch moeten we rekening houden met de maatregelen tegen de verspreiding van corona. Het virus is immers nog actief en we moeten met elkaar voorzichtig blijven. Dit heeft ook nog invloed op een aantal zaken volgend schooljaar.

Op dit moment moeten volwassenen en jongeren nog zoveel mogelijk de anderhalvemeterrichtlijn in acht nemen. Daarom zullen we ook na de zomervakantie in de school nog werken met vaste looproutes en andere aanwijzingen om de veiligheid van iedereen in het oog te houden.

In het nieuwe schooljaar zullen we ruimte geven aan het bijwerken van achterstanden. Dit zullen onze leerlingen gaan merken in de les; misschien herhaalt de docent meer dan anders. Daarnaast gaan we ondersteuningslessen organiseren voor individuele leerlingen met achterstanden. Voor de zomervakantie zullen we sommige leerlingen daarvoor al gaan indelen, maar na de vakantie krijgen leerlingen ook zelf de gelegenheid om – uit een dan vastgesteld aanbod – aan te geven welke ondersteuningsles hij of zij zou willen volgen.

In het eerste halfjaar organiseren we weinig ‘extra’s’ zoals excursies. We willen een zo rustig mogelijke start hebben om alle aandacht te hebben voor de leerstof en de lessen.

In de stichting is het besluit genomen dat we in ieder geval dit kalenderjaar (2020) geen excursies zullen organiseren waarbij het (openbaar) busvervoer nodig is. In sommige gevallen zullen we ouders vragen om te rijden, maar dit betekent voor klas 4 dat de Europareizen gepland staan in de week na Pasen (6  t/m 9 april 2021).

We hopen het natuurlijk niet dat er nog een tweede cornoagolf volgt, maar mocht er inderdaad sprake zijn van een tweede periode met aangescherpte maatregelen, dan zijn we hier in ieder geval op voorbereid. We zullen dan –  meer dan nu het geval was – het onderwijs zoveel mogelijk volgens rooster laten doorgaan.

We zien ernaar uit jullie eind augustus weer te mogen begroeten. De nieuwe eersteklassers hebben bij de kennismakingsmiddag in juni al informatie ontvangen over de precieze datum en het tijdstip waarop zij worden verwacht.

Hieronder het complete schema voor het ophalen van de boeken:

 Voor de onderbouw

Datum: vrijdag 28 augustus 2020

Locatie:                gymzaal

Let op! alle leerlingen uit klas 1 worden een kwartiertje eerder in de aula ontvangen door hun mentor en teamleider. Tijdsduur van boeken ophalen is een half uurtje, na ontvangst van de boeken zijn ze klaar om naar huis te gaan. Bij de receptie kunnen ze ook hun kluissleutel afhalen (zie SOM bericht).

1V2        09:00 – 09:15 uur

1V3     09:15 – 09:30 uur

1HV4     09:30 – 09:45 uur

1HV5     09:45 – 10:00 uur

1HV6     10:00 – 10:15 uur

 

2VT1      10:30 – 10:40 uur

2V2        10:40 – 10:50 uur

2V3        10:50 – 11:00 uur

2H4        11:00 – 11:10 uur

2H5        11:10 – 11:20 uur

2H6        11:20 – 11:30 uur

 

3VT1      12:00 – 12:10 uur

3V2        12:10 – 12:20 uur

3V3        12:20 – 12:30 uur

3H4        12:30 – 12:40 uur

3H5        12:40 – 12:50 uur

3H6        12:50 – 13:00 uur

3H7        13:00 – 13:10 uur

Voor de bovenbouw

Datum: maandag 31 augustus 2020

4 havo 11:00 uur            lokaal 26

5 havo 11:45 uur            lokaal 17

4 vwo   13:00 uur            lokaal 23

5 vwo   13:15 uur            lokaal 23

6 vwo   13:30 uur            lokaal 19