Ook tijdens een schooljaar heb je vaak te maken met wisselingen in het personeel. We brengen u op de hoogte van de wijzigingen in het begin van 2020.

Zoals al aangekondigd in de oudernieuwsbrief van december, hebben we bij Nederlands inmiddels afscheid genomen van mw. Van den Berg. Dhr. De Mik was al begonnen als opvolger van mw. van der Hel-Baardwijk en heeft in februari ook klassen van mw. Van den Berg overgenomen. Niet alle klassen konden bij hem geplaatst worden, daarom zijn we heel blij dat mw. Van Dam, onze zeer gewaardeerde collega die vorig jaar met pensioen is gegaan, tot aan de zomer twee klassen en een mentoraat wil opvangen. Mw. Versteeg heeft na haar ziekteverlof al haar klassen weer opgepakt; fijn dat ze weer helemaal bij ons terug is!

Ook bij Engels hebben we afscheid moeten nemen van collega’s: mw. Deventer heeft besloten om na haar bevallingsverlof niet meer terug te keren op het Lyceum. Ze heeft ervoor gekozen haar volle aandacht aan haar gezin te geven. Wij respecteren haar keuze en hebben met een lach en een traan afscheid van haar genomen. Mw. Springer en mw. Stärk hebben voor de duur van het verlof van mw. Deventer Engels gegeven. Mw. Springer is na de voorjaarsvakantie niet meer beschikbaar.  Mw. Stärk zal haar lessen overnemen.

We zijn blij dat Dhr. Van der Stelt bij geschiedenis weer wat lessen en zijn mentoraat aan klas 2 heeft opgepakt. Hij zal dat de komende periode geleidelijk uitbreiden. Tot die tijd zullen zijn klassen worden opgevangen door de collega’s uit zijn sectie. Afscheid moeten we in deze sectie namelijk nemen van dhr. Marsé; hij heeft de lessen van dhr. Van der Stelt vervangen en heeft inmiddels een baan op een andere school geaccepteerd.

Bij het OOP hebben we in januari dhr. Karssen mogen verwelkomen: hij is het team van conciërges komen versterken. Dhr. Kant, zijn directe collega, is in afwachting van een operatie waarbij we hem veel sterkte wensen. Dhr. Mrozewki, ook conciërge,  is na zijn ziekteverlof weer volledig bij ons terug.

Mw. Uyttenboogaard (lo) is nog met ziekteverlof: zij zal tijdens en na de voorjaarsvakantie in Utah (VS) verblijven in verband met een medische behandeling. Wij wensen haar daarbij veel sterkte en we hopen met haar op goede resultaten.

Mw. Stam is bezig met een intensief revalidatietraject. Ze geeft op dit moment geen les, maar is wel sterk verbonden met de school. Het kan dus zijn dat leerlingen haar wel in de school of bij lessen zien, maar ze geeft zelf nog geen les. Haar lessen worden allemaal door collega’s uit haar sectie vervangen. We hopen dat ze in de komende maanden steeds meer werkzaamheden kan gaan oppakken.

Mw. (S.) Boogerd zal half april aan haar zwangerschaps- en bevallingsverlof beginnen. De sollicitatieprocedure voor haar lessen handvaardigheid en ckv is nog bezig en we verwachten dat al haar lessen overgenomen kunnen worden door een vervanger.

Tot slot kunnen we verheugd melden dat mw. Moerman weer terug is na haar bevallingsverlof; we hebben eind januari afscheid genomen van haar vervanger, dhr. Uytdewilligen en intussen is mevrouw Moerman weer een vertrouwd gezicht op het Lyceum.