Graag stel ik mezelf aan u voor. Mijn naam is Corrine Verschoor en ik heb sinds kort Marian Aaftink (nu teamleider leerjaar 1 en 2) opgevolgd als zorgcoördinator.

Ik werk sinds 2001 met veel plezier op het Lyceum Oudehoven en ik heb de afgelopen jaren diverse functies vervuld naast het docentschap. Ik heb onder andere als achtergrond de opleiding Pedagogiek (hbo-bachelor) en de docentenopleiding Nederlands (hbo-bachelor en master).

Samen met het gehele team willen we ervoor zorgen dat leerlingen tot leren kunnen komen, maar dat kan alleen als je lekker in je vel zit. Ondersteunend en onderwijzend personeel signaleren en delen hun bevindingen indien nodig met de mentor. Ouders en leerlingen kunnen uiteraard ook hun (zorg)vragen delen met de mentor. Als de mentor advies wil bij een hulpvraag, dan wordt deze in het zorgteam besproken. Het zorgteam bestaat uit mw. Toornvliet (verzuimcoördinator), mw. Menkveld-Van Aken (orthopedagoog) en de zorgcoördinator. Mocht een hulpvraag buiten ons handelingsbereik liggen, dan kan het externe zorgadviesteam (bestaat uit onder anderen de schoolarts, leerplichtambtenaar, leden van het sociaal team, leden van het samenwerkingsverband) worden ingeschakeld door de zorgcoördinator. Voor deze bespreking is toestemming van ouder(s) en leerling (vanaf 16 jaar) nodig.

 

Hopelijk heeft uw kind ons zorgteam niet nodig. Mocht dat wel zo zijn, dan hoop ik van harte dat we met elkaar uw kind kunnen helpen.

Ik heb heel veel zin in deze uitdagende functie!

 

Hartelijke groet,

Corrine Verschoor

c.a.verschoor@cvo-av.nl