Op 25 november heeft de eerste ouderklankbordgroep van dit schooljaar plaatsgevonden. Een groep van 15 ouders had zich aangemeld. De eerste avond hebben we uitgebreid met elkaar kennisgemaakt. Vervolgens hebben we met elkaar gesproken over de examenresultaten van de school en de PR-activiteiten. Een volgende vergadering zullen we het ondermeer hebben over de tevredenheidscijfers van ouders en leerlingen. We zijn blij met deze betrokkenheid van ouders.