Gisteren heeft Erik Wijnveen, teamleider vwo bovenbouw, bekend gemaakt dat hij met ingang van het nieuwe schooljaar als conrector (Agora-onderwijs) op het KWC in Culemborg gaat werken. Ook op deze plek feliciteren wij hem hartelijk met deze benoeming. We gunnen hem deze stap en de mooie uitdaging om het Agora-onderwijs verder vorm te geven op het KWC. Tot aan het einde van dit schooljaar blijft hij gewoon in dienst bij het Lyceum en vinden er geen wisselingen plaats in de directie.

Erik heeft zes jaar op het Lyceum gewerkt.  We vinden het erg jammer dat hij weggaat. Niet alleen vanwege de continuïteit, maar ook vanwege de specifieke kwaliteiten van Erik en zijn betekenis voor de school en het LMT. Het goede nieuws is dat er enige vorm van verbinding blijft, aangezien we samen met het KWC in de opleidingsschool Rivierenland participeren.

Vacature teamleider

Naar aanleiding van het vertrek van Erik Wijnveen wordt een vacature opengesteld voor een nieuwe teamleider. Tegelijkertijd passen we de directiestructuur aan en vindt er een wissel plaats. Dit betekent het volgende vanaf volgend schooljaar:

  • Karin-Ruth Breems wordt teamleider 4+5+6 vwo
  • Marc Vlierman wordt teamleider 4+5 havo
  • Marian Aaftink blijft teamleider 1+2 havo/vwo
  • Er ontstaat een vacature voor teamleider leerjaar 3.