Vijf hectische weken liggen achter ons. De meivakantie ligt voor ons. Terugkijkend wil ik een aantal zaken graag benoemen.

In slechts enkele dagen tijd is er een vorm van onderwijs ontstaan met online lessen via Teams, OneNote, Lesson Up et cetera. Er is veel contact met leerlingen en indien nodig met ouders. De ouders van de klankbordgroep en de leerlingen van de leerlingenraad denken actief mee in het verbeteren van het huidige onderwijs en begeleiding.

We zien ook dat er hard gewerkt wordt door leerlingen. We zien dat ze aan de slag zijn met het schoolwerk en dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. Sommigen geven aan dat ze het contact missen met de medeleerlingen en de docenten. Dat begrijpen we goed. Voor leerlingen is dit ook een verwarrende periode en daarom zijn we blij dat het in veel gevallen goed verloopt.

Ook voor u als ouders is dit een pittige tijd. Zeker als u meerdere kinderen thuis hebt, wellicht ook uit het primair onderwijs. We willen ook u bedanken voor de steun. Zowel in het begeleiden van uw zoon of dochter als in de berichten die we van u krijgen om ons een hart onder de riem te steken. Mooi dat we zo samen met elkaar kunnen optrekken.

Inspiratie

In het team heb ik het regelmatig over het boek: ‘The book of joy’. Een boek dat de ontmoeting beschrijft tussen de Dalai Lama en Desmond Tutu. Twee Nobelprijswinnaars die vrienden van elkaar zijn geworden. Misschien kent u het boek wel. Samen hebben ze nagedacht over wat ‘echte vreugde’ is, beiden vanuit een andere geloofstraditie. In dit boek beschrijven ze 8 pijlers van vreugde.

Een van deze pijlers is acceptatie, als beginpunt van verandering.

Acceptatie gaat over het vermogen om het leven te aanvaarden met alles erop en eraan: pijn, onvolmaaktheid en schoonheid. “Waarom ergens verdrietig over zijn, als er iets aan te doen is? En wat heeft het voor zin ergens verdrietig over te zijn , als er niets aan te doen  is? Frustraties en tegenslagen zijn onderdeel van het leven. De vraag is niet hoe je eraan kunt ontsnappen, maar hoe je ze als positieve ervaringen kunt gebruiken.

Een groot deel van ons lijden wordt veroorzaakt door hoe wij reageren op mensen, dingen, plaatsen, omstandigheden in ons leven. In plaats van te aanvaarden verzetten we ons, zodat we vast blijven zitten in kritiek, wanhoop en oordeel. Als we kunnen aanvaarden, dat het leven is zoals het is, en niet zoals we zouden willen dat het is, dan vergemakkelijkt dat onze levensreis. Het wezen van acceptatie is de gehechtheid aan doelen en methodes los te laten. We moeten doen wat we kunnen om een doel te bereiken, maar het succes is vaak afhankelijk van factoren waar we geen controle over hebben.