In de meivakantie, op 21 april, wordt het besluit genomen over de heropening van scholen. Dit proces wordt veel ingewikkelder dan het sluiten van scholen. Zoals al vanaf het begin van deze coronacrisis is het advies van het RIVM leidend.

De VO-Raad, de koepel van scholen, schetst op dit moment drie opties:

  1. Het RIVM vindt het niet verantwoord dat de scholen weer open gaan. Conclusie: de scholen blijven dicht voor onderwijs (dus onderwijs op afstand, met de bekende uitzonderingen voor kwetsbare leerlingen, leerlingen van ouders in vitale beroepen en het eventueel afnemen van schoolexamens).
  2. Het RIVM vindt het verantwoord dat de scholen weer open gaan, maar alleen als gegarandeerd is dat leerlingen en onderwijspersoneel de regel van 1,5 meter afstand in acht nemen.
  3. Het RIVM vindt het verantwoord dat de scholen weer open gaan en laat de richtlijn van 1,5 meter afstand los voor leerlingen, op basis van een leeftijdsgrens.

Paul Rosemöller, de voorzitter van de VO-Raad, deed vanmorgen een oproep aan alle schoolleiders om zich voor te bereiden op scenario 2. Dit zal een groot beroep gaan doen op de flexibiliteit en creativiteit van scholen.

Volgende week zal de directie van het Lyceum zich hierover gaan buigen. We doen er alles aan om zo snel mogelijk met duidelijkheid te komen na het besluit van de minister. De veiligheid van leerlingen en personeel zijn daarbij leidend.

Houdt u er rekening mee, dat er in de loop van volgende week gecommuniceerd zal worden met de leerlingen en met u als ouders naar aanleiding van het besluit van het kabinet