Er was nog onduidelijkheid voor leerlingen over de berekening van de eindcijfers binnen de zak- slaagregeling. Hieronder leggen we nog eens goed uit, hoe het eindcijfer wordt berekend. Vandaag wordt dit ook aan de leerlingen verstuurd.

Het berekenen van de eindcijfers gaat in twee stappen:

Stap 1: Het schoolexamen (se) wordt per vak eerst afgerond op één decimaal volgens het examenreglement. Dit gebeurt voor alle vakken waar een se voor is afgenomen. Het bepalen van se-cijfers op één decimaal is nodig omdat er voor elk vak met een se eventueel een resultaatverbeteringstoets (RV-toets) kan worden gedaan. Hierin geldt dat er gekeken wordt naar het tweede getal achter de komma; een 5 of hoger wordt afgerond naar boven en een 4 of lager naar beneden.

Bijv. 5,45 wordt afgerond naar een 5,5.
5,44 wordt afgerond naar een 5,4

Stap 2: Bij stap 2 wordt er gerekend met het afgeronde cijfer van stap 1.
Is er een RV-toets gemaakt? De RV-toets wordt becijferd met een cijfer op één decimaal.
Het se-cijfer van stap 1 wordt met het RV-cijfer gemiddeld en direct afgerond op een geheel getal. se+RV= eindcijfer.
Hierin geldt dat er gekeken wordt naar het eerste getal achter de komma; een 5 of hoger wordt afgerond naar boven en een 4 of lager naar beneden.
Bijv. (se+RV) / 2 =  5,5….. wordt eindcijfer 6
of (se+RV) / 2 = 5,4….. wordt eindcijfer 5

Is er geen RV-toets gemaakt? Je se-cijfer van stap 1 wordt je eindcijfer en afgerond op een geheel getal.
Hierin geldt dat er gekeken wordt naar het eerste getal achter de komma; een 5 of hoger wordt afgerond naar boven en een 4 of lager naar beneden.
Bijv. 5,5 wordt eindcijfer 6
5,4 wordt eindcijfer 5