Afgelopen week heeft u van ons een mail ontvangen waarin we aankondigden dat Lyceum Oudehoven deelneemt aan het landelijke project “Vensters Voor Verantwoording”. De bedoeling van dit project is, dat de scholen voor voortgezet onderwijs nóg meer helderheid geven over een aantal zaken op school.

Lyceum Oudehoven is een transparante school en ondersteunt dit project dan ook van harte. We willen daarom graag weten hoe tevreden u bent over een aantal onderwerpen. Via deze weg willen we u nogmaals vragen vanuit huis deel te nemen aan de oudertevredenheidsenquête. U kunt dit doen door via internet een aantal vragen te beantwoorden. U hoeft alleen maar aan te klikken wat voor u van toepassing is. We schatten dat dit hooguit 5 à 10 minuten zal duren en u helpt ons er enorm mee.

Ook aan onze leerlingen hebben wij gevraagd een vragenlijst in te vullen. Zij hebben daarover een bericht ontvangen via hun schoolmail. Sommige leerlingen gebruiken deze mailbox niet zo vaak. Zou u uw zoon of dochter erop willen wijzen dat deze mail is verzonden en hem of haar willen vragen om ook deel te nemen.

De deadline voor het invullen van de vragenlijst is, voor zowel leerlingen als ouders en verzorgers, 10 april.

De uitkomst van deze enquête zal worden besproken met de leden van de ouderklankbordgroep en met de leerlingen uit de leerlingenraad. Daarnaast zal deze binnenkort te zien zijn op de landelijke site www.scholenopdekaart.nl.

Met vriendelijke groet,

Anne Visser

Managementassistente