Vorige week vrijdag was de laatste dag van rapportperiode 2. Er wordt geen rapport uitgedraaid en opgestuurd. Ouders en leerlingen kunnen in SOM zien wat hun gemiddelde cijfers zijn. De cijfers die nu bij periode 2 in SOM staan, zouden op het tweede rapport gekomen zijn. Dit is niet het eindrapport, omdat er ongetwijfeld nog cijfers gegeven gaan worden. Dit jaar zullen we, nog meer dan in andere jaren, kijken naar de voortgang van de leerlingen in relatie tot de leerdoelen. Ook de thuisperiode en de feedback die de leerlingen in die periode kregen op zowel hun vakinhoudelijke werk als op hun werkhouding en planning, gaan we meenemen in de uiteindelijke beoordeling of iemand klaar is voor het volgende leerjaar. Tijdens de bevorderingsvergadering zal er dus ook gekeken worden naar kansen en risico’s.

Mocht u vragen hebben over de cijferlijst in SOM of over andere zaken, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter.