Onderwijs op afstand

Sinds op 15 maart duidelijk werd dat de scholen dicht gingen, hebben we Onderwijs op afstand invulling moeten geven. We hebben daarin uitgangspunten geformuleerd die uitmondden in afspraken binnen het team.

 

Uitgangspunten:

We hebben ervoor gekozen om leerlingen autonomie en eigenaarschap te geven. Dit geeft ons ons als team veel ruimte voor creativiteit om het onderwijs vorm te geven. Ook dat vinden we een groot goed. We ondersteunen de leerlingen daarin op een progressiegerichte manier.

Een ander belangrijk punt is de studielast voor leerlingen. We geven als richtlijn dat leerlingen 4 à 5 uur per dag met schoolwerk bezig zijn.
Het laatste uitgangspunt is dat het onderwijs op afstand er uitziet volgens de volgende driedeling:

  • Instructie (activeren voorkennis, inspiratie, inleiding, instructiemoment, benoemen leerdoelen (feed up)).
  • Verwerking (studiewijzer, studieplanner, online vragenuurtjes)
  • Feedback

 

Afspraken

  • Som als basis: Elk vak vult in SOM de studiewijzer met weektaken, zodat de leerling een vaste plek heeft van waaruit de opdrachten gemaakt kunnen worden.
  • Contact met leerlingen: Zowel de vakdocent als de mentor proberen zo goed als mogelijk contact te houden met alle leerlingen. ‘Live’ contact zoals vragenuurtjes en Teams-bijeenkomsten vinden we belangrijk.
  • Progressiegerichte ondersteuning: We letten vooral op wat wel goed gaat en minder op wat nog niet zo goed gaat.
  • Online lessen: We hebben er bewust voor gekozen om geen rooster te hanteren waarbij online lessen gegeven moeten worden. Tegelijkertijd leeft bij leerlingen wel de behoefte om ‘live’ contact te hebben met docenten. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden en die worden ook al ingezet: vragenuurtjes, aankondigen van uitleg en leerlingen hiervoor uitnodigen, het plaatsen van links naar instructiefilmpjes in de studiewijzer.
  • Werk niet op orde: Als leerlingen hun werk structureel niet op orde hebben, geeft de vakdocent dit door aan de mentor. De mentor heeft op die manier een overzicht en kan contact opnemen met de leerling en waar wenselijk met de ouders om zo te zoeken naar oplossingen.
  • Feedback: Omdat het nu minder goed mogelijk is om ‘toetsen voor cijfer’ af te nemen, zullen we ook op andere manieren feedback geven. Leerlingen krijgen op die manier wel inzicht in hun leerdoelen en hoever ze daarmee zijn.
  • Richting bevorderingsvergadering: We gaan ervan uit dat er na de thuisperiode nog cijfers gegeven kunnen worden, maar minder dan normaal het geval zal zijn. Daarom zal bij de bevorderingsvergadering vooral gekeken worden naar het toekomstperspectief voor de leerling. Hierbij baseren we ons ook op de houding van de leerlingen tijdens deze thuisperiode. We vinden het daarom nu extra belangrijk dat leerlingen goede feedback krijgen op de inhoud en het proces.