Vanwege de coronacrisis gaan er veel schoolactiviteiten zoals excursies niet door. Voor een groot aantal van deze kosten hebt u al betaald. In de komende tijd gaan wij onderzoeken om welke activiteiten het gaat en welke kosten er verbonden zijn aan het annuleren. Daarna komt de stichting met een regeling, waarin staat hoe wij hiermee omgaan. U wordt daar dus op een later moment over geïnformeerd.