Het thema van Oase is in de komende week: om nooit te vergeten. Een verwijzing naar de Lijdenstijd en Pasen. Maar is ook van toepassing op de tijd waarin wij nu leven. De coronacrisis is ook een periode die we niet snel meer zullen vergeten. Wie had zich dat voor kunnen stellen toen we elkaar op 1 januari een gelukkig nieuwjaar wensten?

We hadden voor de komende week een Paasviering gepland staan voor alle leerlingen en op de donderdagmiddag een identiteitsmiddag voor het team. Om als school Pasen te vieren en als team na te denken over onze betekenis voor leerlingen, de omgeving en voor elkaar. Beide gaan niet door. Vanaf deze week zijn we overigens wel gestart met het delen van een dagopening met de leerlingen. Iedere morgen ontvangen ze een email voor een moment van inspiratie, bezinning en reflectie.

Persoonlijk ben ik een groot liefhebber van de Matthëus Passion, het beroemde muziekstuk van Bach. De uitvoering waarop ik me zo had verheugd kon natuurlijk niet doorgaan. Maar gelukkig biedt Spotify uitkomst. Het luisteren van deze prachtige muziek is voor mij een manier om, ondanks het ontbreken van kerkdiensten of andere bezinningsmomenten, me te richten op een van de hoogtepunten van het kerkelijk jaar en de Bijbel. Muziek kan in moeilijke tijden een grote betekenis hebben. Het inspireert ons en geeft hoop en kracht.

Ik wil u, met dank aan een van onze muziekdocenten, inspireren met een bijzonder moment uit de Matthëus. Een moment dat ook toepasselijk is voor de tijd waarin wij nu leven en de situatie waarin de school zich nu bevindt. Het allerlaatste akkoord van de Matthëus is een mineur akkoord. Somber en donker. Wat gek is, want Bach eindigt bijna al zijn koralen en aria’s in majeur. Hij wil hiermee het sterven van Jezus benadrukken. Het laatste akkoord is een heel bijzonder akkoord; er zit namelijk, ondanks dat het zo’n somber einde lijkt, één toon in die uit majeur komt. Een “mineur-majeur7”. Ongehoord voor die tijd, maar die ene toon laat de luisteraar weten dat aan het sombere en zware ook een einde komt. Deze hoop wens ik u samen met uw gezin toe in deze bijzondere tijd.