8 oktober 2014

Uitreiking International Baccalaureate 2013-2014

Vrijdag 10 oktober 2014 vindt de officiële uitreiking plaats van de IB-diploma’s aan Lyceum Oudehoven leerlingen van lichting TTO6 van schooljaar 2013-2014.

 

De leerlingen hebben in juli 2014 hun vwo- of gymnasium-diploma behaald, maar hebben daarnaast ook het IB-examen afgelegd. Dit examen kan slechts aan internationaal georiënteerde scholen en aan door het Europees Platform erkende TTO-scholen worden afgenomen. De leerlingen worden vrijdag feestelijk onthaald en in het zonnetje gezet.

 

Achtergrondinformatie
In 2005 startte Lyceum Oudehoven met de TTO-opleiding (tweetalig onderwijs). Vwo-leerlingen die TTO-onderwijs volgen, volgen zes jaar lang een programma van verdieping en verrijking gericht op Europese en Internationale Oriëntatie en het bereiken van een 'near-native' beheersingsniveau van de Engelse taal. Tijdens de TTO-opleiding nemen leerlingen deel aan diverse Cambridge-certificaten en krijgen zij aan het eind van TTO3 een junior TTO-certficaat van het Europees Platform. Het IB-examen is een tweejarig programma Engels in TTO5 en 6 dat door twee speciaal daarvoor getrainde docenten wordt begeleid.   
 

Met het behalen van dit IB-certificaat tonen de leerlingen aan dat zij de Engelse taal op 'near-native' niveau beheersen. Dat die kennis goed van pas komt, hebben veel leerlingen kunnen merken bij hun vervolgopleiding aan de universiteit. Het bestuderen van lange, complexe Engelse teksten, het geven van presentaties in de Engelse taal en het schrijven van Engelstalige documenten gaat de IB-leerlingen makkelijk af. Eén van de leerlingen vertelde onlangs dat zij bij de decentrale selectie voor de studie geneeskunde duidelijk in het voordeel was bij het lezen van een paar taaie stukken in het Engels.   

 

Voor meer informatie over de uitreiking van de certificaten van Lyceum Oudehoven kunt u contact opnemen met mevrouw Anna Spoor, coördinator TTO van Lyceum Oudehoven:

T 0183 64 66 20

E a.m.e.spoor@lyceum.csdehoven.nl