18 maart 2020

Schoolexamens en onderwijs op afstand

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Opnieuw zijn er ontwikkelingen waarvan wij u op de hoogte willen brengen.

Schoolexamens
Gisteren heeft minister Slob aangekondigd dat scholen toch schoolexamens mogen gaan afnemen om er voor te zorgen dat de eindexamenkandidaten zonder verdere vertraging door kunnen met het programma van toetsing en afsluiting. De eindexamenkandidaten en hun ouders hebben ondertussen bericht van ons gehad over hoe we dit gaan organiseren. Doordat de schoolexamens nu voorrang krijgen, kan de studiewijzer op SOM voor deze leerlingen naar de achtergrond. Die wordt weer zinvol op het moment dat de schoolexamens achter de rug zijn.

Voor de andere klassen geldt dat we nu onze aandacht volledig richten op het leren en niet op het toetsen. Ook de voorexamenklassen zullen dus de komende tijd geen schoolexamens maken. Van belang is dat leerlingen zorgen dat ze de stof bijhouden.

Onderwijs op afstand
We zien dat er steeds meer mooie initiatieven ontstaan om het onderwijs op afstand vorm te geven. SOM is hierbij leidend, maar het is wel mogelijk dat docenten via SOM verwijzen naar andere plaatsen waar lesmateriaal te vinden ins.
Ouders kunnen via het tabblad “vakken” het icoontje “studiewijzer” aanklikken. U ziet dan per vak wat uw zoon of dochter ook ziet. De weektaken zijn niet slechts bedoeld als invulling om de dag door te komen, maar we verwachten echt dat dit werk gedaan wordt. Bij onduidelijkheden kunnen leerlingen contact opnemen met hun vakdocent of mentor.

Wederom wensen we elkaar veel succes met alle werkzaamheden! We wensen elkaar toe: blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Jeroen Spek
Rector Lyceum Oudehoven