15 oktober 2021

Scholing

Op 5 oktober waren onze leerlingen lesvrij. Dat gold niet voor de medewerkers van Lyceum Oudehoven. De dag van de leraar werd gevierd met taart, maar ook aangegrepen om het hele team de tijd te geven voor ontwikkeling en scholing.

Op Lyceum Oudehoven wordt er sinds 2020 door een grote groep collega’s gewerkt aan een leerlijn persoonlijke vorming en aan modules voor talentontwikkeling. Projectgroepen die daarvoor in het leven zijn geroepen, starten met kleine pilots en bouwen aan een  doorlopende leerlijn van klas 1 tot en met klas 5 of 6. In leerjaar 3 worden enkele van deze modules als proef aangeboden tussen de herfstvakantie en de kersvakantie. In de volgende Nieuwsbrief blikken we hierop terug.  

 De NPO-gelden (extra geld vanwege de coronacrisis) die het ministerie heeft vrijgemaakt, zijn niet alleen bedoeld om eventuele vertragingen te herstellen, maar ook om structureel verbeteringen en vernieuwingen te bewerkstelligen. Daarom was er op 5 oktober in de middag voor iedere medewerker de start van een leergang, die verzorgd werd door gerenommeerde trainers van het CPS, het SLO, Strategie voor leren en Xpand. De docenten konden kiezen uit een invulling op het vlak van differentiëren, formatief werken, zelfregulerend leren of hun persoonlijke veerkracht in relatie tot hun werkzaamheden. De collega’s die de docenten ondersteunen bij hun werkzaamheden, volgden met elkaar ook een training rondom hun veerkracht.  

Ondanks dat we de leerlingen deze dag hebben gemist, kijken we terug op hele mooie plannen en zeer nuttige trainingen die het onderwijs ten goede komen.