20 juni 2016

Regeling Einde cursusjaar 2015-2016 en begin cursus 2016-2017

Alle informatie met betrekking tot het einde van het huidige schooljaar en het begin van komend jaar vind je op deze pagina. Hier vind je ook informatie over boeken inleveren en ophalen.

 

De schema’s toetsroosters zijn aan alle leerlingen uitgedeeld en hangen voor de bovenbouw op bij het examenbureau en voor de onderbouw hangen zij op het mededelingenbord in de aula