14 februari 2019

Onderwijsgegevens 2019

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Als onderwijskundige ben je dankbaar wanneer je in een team van excellente collega’s mag samenwerken. Als rector draag je met je gehele team de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs op je school. Dat is nogal een verantwoordelijkheid!

Denk aan de dagelijkse verantwoordelijkheid naar je leerlingen toe; naar de ouders en verzorgers van de leerlingen toe en hoe je het ook wendt of keert: de verantwoordelijkheid die je draagt naar hele gemeenschappen. Van Arkel tot Werkendam, van Hardinxveld tot Gorinchem, alle inwoners van het prachtige Rivierenland verdienen een school in het gebied die tot de 25% beste scholen van heel Nederland behoort.

Het is dan ook met enorme trots dat ik namens mijn collega’s mag aankondigen dat ons Lyceum Oudehoven met het havo en het vwo tot de 25% best presterende scholen van Nederland behoort.

Onze onderbouwrendementen en bovenbouwrendementen liggen fors boven de landelijke inspectienorm. Onze eindexamenresultaten liggen boven het landelijke gemiddelde op het gebied van de slaginspercentages en de gemiddelde CE-cijfers. Dit doen wij met een miniem SE-CE verschil, en dat is een kunst an sich.

Het komende schooljaar (2019 – 2020) zullen wij weer boven het landelijke gemiddelde scoren. Door de driejaarssystematiek van de inspectie, zullen we dan met ons lyceum tot de crème de la crème van Nederland behoren.

Ik ben dankbaar voor de tomeloze inzet van al mijn collega’s en voor het vertrouwen dat u in ons stelde toen u uw zoon/dochter als leerling bij ons inschreef.

Met groet en dank,

Eric van ’t Zelfde,
rector lyceum Oudehoven.