17 maart 2020

Onderwijs op afstand: studiewijzers en planning

Beste ouders en verzorgers,

Ook vandaag laten we weer van ons horen om u bij te praten over de nieuwste afspraken.

Van steeds meer collega’s horen we dat studiewijzers in SOM gevuld zijn en dat leerlingen aan de slag kunnen gaan. We hebben al veel mooie initiatieven gezien en we hopen dat leerlingen thuis hun ritme kunnen vinden. Mocht dat niet vanzelf gaan, dan heeft u misschien steun aan een dagindeling. Een voorbeeld hiervan vindt u in de bijlage. De mentoren zorgen er met elkaar voor dat ook alle leerlingen dit voorbeeld in hun bezit krijgen. Daarnaast krijgen de leerlingen via de mentor een schema om de taken uit de studiewijzers in SOM om te zetten naar een planning voor hun week. Leerlingen kunnen hiermee zelf aan de slag, maar mogen uiteraard een beroep doen op hun mentor als zij hierbij hulp nodig hebben.

We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt hoeveel tijd uw kind nu eigenlijk aan school zou moeten besteden. Wij gaan ervan uit dat zij ongeveer vier tot vijf uur per dag met schoolwerk aan de slag kunnen, inclusief tijd voor creativiteit en bewegen. In het schema waarin wij een voorbeeld geven voor een dagindeling kunt u zien dat wij het ook belangrijk vinden dat leerlingen tijd nemen om te bewegen en te ontspannen. Daarnaast hopen wij dat zij zich ook kunnen inzetten voor mensen in hun omgeving die hulp nodig hebben in deze uitzonderlijke omstandigheden. Voor vragen kunt ook u zich richten tot de mentor.

Vlak voordat wij deze mail willen versturen, bereikt ons het bericht dat minister Slob de schoolexamens in de examenjaren door laat gaan. Op dit moment hebben wij ons nog niet kunnen buigen over de praktische gevolgen van dit besluit. U wordt hier op een later tijdstip verder over geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Spek
Rector Lyceum Oudehoven